Kiss – I Was Made For Lovin’ You Англиски Текст & Македонски Преводи

Видео Клип

Текст

Mmm, yeah!
– Ммм, да!

Tonight, I want to give it all to you
– Вечерва, сакам да ви го дадам сето тоа
In the darkness, there’s so much I want to do
– Во темнината, има толку многу што сакам да направам
And tonight, I want to lay it at your feet
– И вечерва, сакам да го поставам пред твоите нозе
‘Cause girl, I was made for you
– Бидејќи девојче, јас сум создаден за тебе
And girl, you were made for me
– И девојко, ти беше создаден за мене

I was made for lovin’ you, baby
– Ме натераа да те сакам, душо
You were made for lovin’ me
– Ти беше создаден за да ме сакаш
And I can’t get enough of you, baby
– И не можам да се заситам од тебе, душо
Can you get enough of me?
– Можеш ли да добиеш доволно од мене?

Tonight, I want to see it in your eyes
– Вечерва, сакам да го видам во твоите очи
Feel the magic, there’s something that drives me wild
– Почувствувај ја магијата, има нешто што ме тера диво
And tonight, we’re gonna make it all come true
– И вечерва, ќе го оствариме сето тоа
‘Cause girl, you were made for me
– Бидејќи девојко, ти беше создадена за мене
And girl, I was made for you
– И девојко, јас бев создаден за тебе

I was made for lovin’ you, baby
– Ме натераа да те сакам, душо
You were made for lovin’ me
– Ти беше создаден за да ме сакаш
And I can’t get enough of you, baby
– И не можам да се заситам од тебе, душо
Can you get enough of me?
– Можеш ли да добиеш доволно од мене?

I was made for lovin’ you, baby
– Ме натераа да те сакам, душо
You were made for lovin’ me
– Ти беше создаден за да ме сакаш
And I can give it all to you, baby
– И можам да ти го дадам сето тоа, душо
Can you give it all to me?
– Можеш ли да ми го дадеш сето тоа?

Oh, can’t get enough
– Ох, не можам да добијам доволно
I can’t get enough
– Не можам да добијам доволно
I can’t get enough
– Не можам да добијам доволно

I was made for lovin’ you, baby
– Ме натераа да те сакам, душо
You were made for lovin’ me
– Ти беше создаден за да ме сакаш
And I can’t get enough of you, baby
– И не можам да се заситам од тебе, душо
Can you get enough of me?
– Можеш ли да добиеш доволно од мене?

Oh, I was made
– О, јас бев направен
You were made
– Ти беше создаден
I can’t get enough
– Не можам да добијам доволно
No, I can’t get enough
– Не, не можам да добијам доволно

I was made for lovin’ you, baby
– Ме натераа да те сакам, душо
You were made for lovin’ me
– Ти беше создаден за да ме сакаш
And I can’t get enough of you, baby
– И не можам да се заситам од тебе, душо
Can you get enough of me?
– Можеш ли да добиеш доволно од мене?


Kiss

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: