Qing Madi – American Love Англиски Текст & Македонски Преводи

Видео Клип

Текст

Travelled ’round the world, I no cast
– Патувал низ целиот свет, јас не фрлија
But if I climb the train, e don pass you
– Но, ако се качам на возот, дон ќе помине
Traveled ’round the world, now I found you
– Патувал низ светот, сега те најдов
And if I catch the plane, e don catch
– И ако го фатам авионот, дон фати
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– И се надевам дека ќе одлеташ денес, аје
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Да, се надевам дека ќе одлеташ денес, аје

Hmm, but you know say I fly
– Хм, ама знаеш кажи дека летам
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Затоа, не ме одбивај, ох, се јавувам
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Се обидувам, но ти не ме разбираш ти ба н к утрин
You go like fly
– Одиш како летај
Allow me to spoil you with my money
– Дозволи ми да те расипам со моите пари
You don cover my, cover my head o
– Ти не ја покриваш мојата, покриј ја мојата глава о

Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down o
– И ќе те задржам
Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down o
– И ќе те задржам
Hold you down with no excuse
– Држете се без оправдување
Nobody fit damn you, boy
– Никој не ти одговара проклетство, момче
Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down, oh, down o
– И јас ќе те задржам, ох, долу о

American love
– Американска љубов
Carry you go Tokyo
– Носете одите Токио
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– И јас ќе ти дадам, хм, нигериска љубов
Carry you go Jalingo
– Носете одете Џалинго
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите

Travelled ’round the world, I no cast
– Патувал низ целиот свет, јас не фрлија
But if I climb the train, e don pass you
– Но, ако се качам на возот, дон ќе помине
Traveled ’round the world, now I found you
– Патувал низ светот, сега те најдов
And if I catch the plane, e don catch
– И ако го фатам авионот, дон фати
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– И се надевам дека ќе одлеташ денес, аје
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Се надевам дека ќе одлеташ денес, аје

Hmm, but you know say I fly
– Хм, ама знаеш кажи дека летам
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Затоа, не ме одбивај, ох, се јавувам
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Се обидувам, но ти не ме разбираш ти ба н к утрин
You go like fly
– Одиш како летај
Allow me to spoil you with my money
– Дозволи ми да те расипам со моите пари
You don cover my, cover my head go o
– Ти не ја покриваш мојата, покриј ја мојата глава оди о

Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down o
– И ќе те задржам
Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down o
– И ќе те задржам
Hold you down with no excuse
– Држете се без оправдување
Nobody fit damn you
– Никој не ти одговара
Bet you never met a girl you go wife up o
– Се обложувам дека никогаш не сте се сретнале со девојка ќе одат жена нагоре о
And I’ma hold you down, oh, down o
– И јас ќе те задржам, ох, долу о

American love
– Американска љубов
Carry you go Tokyo
– Носете одите Токио
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– И одам да ти дадам, хм, нигериска љубов
Carry you go Jalingo
– Носете одете Џалинго
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите
Anywhere you want to go
– Каде и да сакате да одите


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: