Argy & Omnya – Aria Испани хэл Дууны Үг & Монголын Орчуулга

Видео Клип

Дууны Үг

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж

Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tambien que te obsequio tomo
– Бас би чамд авч өгсөн бэлэг гэж
Que te obsequio un bocatripo
– Би чамд нэг аяга цай өгөх гэсэн юм
Tripo también que te obsequio
– Tripo мөн би та нарт өгөх гэж


Argy

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: