Billie Eilish – hotline (edit) Англи хэл Дууны Үг & Монголын Орчуулга

Видео Клип

Дууны Үг

Late night when you need my love
– Хайр минь хэрэгтэй цагт
Call me on my cellphone
– Миний утсанд намайг дууд

I know when that hotline bling
– Би тэр утсаар bling үед мэдэх
That can only mean one thing
– Энэ нь зөвхөн нэг л зүйлийг хэлж чадна
I know when that hotline bling
– Би тэр утсаар bling үед мэдэх
That can only mean one thing
– Энэ нь зөвхөн нэг л зүйлийг хэлж чадна


Billie Eilish

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: