Kiss – I Was Made For Lovin’ You Англи хэл Дууны Үг & Монголын Орчуулга

Видео Клип

Дууны Үг

Mmm, yeah!
– Ммм, тиймээ!

Tonight, I want to give it all to you
– Өнөө орой би бүгдийг танд өгөхийг хүсч байна
In the darkness, there’s so much I want to do
– Харанхуйд би маш их зүйл хийхийг хүсч байна
And tonight, I want to lay it at your feet
– Өнөө орой би үүнийг таны хөлд тавихыг хүсч байна
‘Cause girl, I was made for you
– “Охин минь, би чамд зориулж хийсэн
And girl, you were made for me
– Охин минь, чи надад зориулж хийсэн

I was made for lovin’ you, baby
– Би чамд хайртай, хонгор минь
You were made for lovin’ me
– Чи Намайг хайрлахын төлөө хийсэн
And I can’t get enough of you, baby
– Би чамайг хангалттай авч чадахгүй байна, хонгор минь
Can you get enough of me?
– Чи надаас хангалттай ихийг авч чадах уу?

Tonight, I want to see it in your eyes
– Өнөө орой би үүнийг таны нүдэн дээр харахыг хүсч байна
Feel the magic, there’s something that drives me wild
– Ид шидийг мэдэр, намайг зэрлэг жолооддог зүйл бий
And tonight, we’re gonna make it all come true
– Өнөө орой бид энэ бүгдийг биелүүлэх болно
‘Cause girl, you were made for me
– “Охин минь, чи надад зориулж хийсэн
And girl, I was made for you
– Охин минь, би чамд зориулж хийсэн

I was made for lovin’ you, baby
– Би чамд хайртай, хонгор минь
You were made for lovin’ me
– Чи Намайг хайрлахын төлөө хийсэн
And I can’t get enough of you, baby
– Би чамайг хангалттай авч чадахгүй байна, хонгор минь
Can you get enough of me?
– Чи надаас хангалттай ихийг авч чадах уу?

I was made for lovin’ you, baby
– Би чамд хайртай, хонгор минь
You were made for lovin’ me
– Чи Намайг хайрлахын төлөө хийсэн
And I can give it all to you, baby
– Би чамд бүгдийг өгч чадна, хонгор минь
Can you give it all to me?
– Та энэ бүгдийг надад өгч чадах уу?

Oh, can’t get enough
– Хангалттай авч чадахгүй
I can’t get enough
– Би хангалттай авч чадахгүй
I can’t get enough
– Би хангалттай авч чадахгүй

I was made for lovin’ you, baby
– Би чамд хайртай, хонгор минь
You were made for lovin’ me
– Чи Намайг хайрлахын төлөө хийсэн
And I can’t get enough of you, baby
– Би чамайг хангалттай авч чадахгүй байна, хонгор минь
Can you get enough of me?
– Чи надаас хангалттай ихийг авч чадах уу?

Oh, I was made
– Өө, би хийсэн
You were made
– Та хийсэн
I can’t get enough
– Би хангалттай авч чадахгүй
No, I can’t get enough
– Үгүй ээ, би хангалттай авч чадахгүй

I was made for lovin’ you, baby
– Би чамд хайртай, хонгор минь
You were made for lovin’ me
– Чи Намайг хайрлахын төлөө хийсэн
And I can’t get enough of you, baby
– Би чамайг хангалттай авч чадахгүй байна, хонгор минь
Can you get enough of me?
– Чи надаас хангалттай ихийг авч чадах уу?


Kiss

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: