Qing Madi – American Love Англи хэл Дууны Үг & Монголын Орчуулга

Видео Клип

Дууны Үг

Travelled ’round the world, I no cast
– Дэлхийг тойрон аялсан, Би ямар ч цутгамал
But if I climb the train, e don pass you
– Харин би галт тэргэнд авирвал и Дон чамайг давна
Traveled ’round the world, now I found you
– Дэлхийг тойрон аялсан, одоо би чамайг оллоо
And if I catch the plane, e don catch
– Тэгээд Би онгоц барих уу, И Дон барих уу
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Мөн би та gon ‘ өнөөдөр хол нисэх гэж найдаж байна, ajé
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Тиймээ, би та gon ‘ өнөөдөр хол нисэх гэж найдаж байна, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Хмм, Харин та нар намайг нисэх гэж хэлж мэднэ
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Тиймээс ямар ч dey намайг татгалзах, Өө, би дуудаж байна
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Би оролдох Dey, Харин та нар ямар ч dey намайг tí bá n kọrin авах
You go like fly
– Чи нисэх мэт явна
Allow me to spoil you with my money
– Миний мөнгөөр чамайг сүйтгэхийг зөвшөөрнө үү
You don cover my, cover my head o
– Чи don cover my, cover my head o

Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down o
– Тэгээд би чамайг барьж о
Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down o
– Тэгээд би чамайг барьж о
Hold you down with no excuse
– Ямар ч шалтаг таныг доош барих
Nobody fit damn you, boy
– Хэн ч чамайг тоож таарахгүй, хүү минь
Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down, oh, down o
– Тэгээд би чамайг барьж байна, Өө, доошоо о

American love
– Америкийн хайр
Carry you go Tokyo
– Та Токио явж авч явах
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– Тэгээд Би чамд заримыг нь өгч байна, Хмм, Нигерийн хайр
Carry you go Jalingo
– Та Жалинго явж авч явах
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ

Travelled ’round the world, I no cast
– Дэлхийг тойрон аялсан, Би ямар ч цутгамал
But if I climb the train, e don pass you
– Харин би галт тэргэнд авирвал и Дон чамайг давна
Traveled ’round the world, now I found you
– Дэлхийг тойрон аялсан, одоо би чамайг оллоо
And if I catch the plane, e don catch
– Тэгээд Би онгоц барих уу, И Дон барих уу
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Мөн би та gon ‘ өнөөдөр хол нисэх гэж найдаж байна, ajé
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Би та gon ‘ өнөөдөр хол нисэх гэж найдаж байна, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Хмм, Харин та нар намайг нисэх гэж хэлж мэднэ
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Тиймээс ямар ч dey намайг татгалзах, Өө, би дуудаж байна
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Би оролдох Dey, Харин та нар ямар ч dey намайг tí bá n kọrin авах
You go like fly
– Чи нисэх мэт явна
Allow me to spoil you with my money
– Миний мөнгөөр чамайг сүйтгэхийг зөвшөөрнө үү
You don cover my, cover my head go o
– Чи don cover my, cover my head go Ай

Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down o
– Тэгээд би чамайг барьж о
Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down o
– Тэгээд би чамайг барьж о
Hold you down with no excuse
– Ямар ч шалтаг таныг доош барих
Nobody fit damn you
– Хэн ч чамайг тоож таарахгүй
Bet you never met a girl you go wife up o
– ААНОАТ та хэзээ ч уулзаж охин та явах эхнэр хүртэл о
And I’ma hold you down, oh, down o
– Тэгээд би чамайг барьж байна, Өө, доошоо о

American love
– Америкийн хайр
Carry you go Tokyo
– Та Токио явж авч явах
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– Мөн би та нарт зарим нь өгч явах, Хмм, Нигерийн хайр
Carry you go Jalingo
– Та Жалинго явж авч явах
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ
Anywhere you want to go
– Хаашаа ч явахыг хүснэ


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: