Mert Demir – Ateşe Düştüm तुर्कीश गीतकाव्य & म्यानमार भाषांतर

व्हिडिओ क्लिप

गीतकाव्य

Kaç bedende
– किती आकारात
Beni aradın
– तू मला फोन केलास
Bu kalp sadece
– हे हृदय फक्त
Seni aradı
– त्याने तुला फोन केला

Dersini almadı
– तो शिकला नाही
İnada bağladı, olduramadı
– जिद्दीने बांधलेला, तो मारू शकला नाही
Başını göğsüne koyup
– त्याच्या छातीवर डोके ठेवून
Bir gün uyuyamadı
– एक दिवस त्याला झोप येत नव्हती

Ah, ateşe düştüm bak
– अरे, मी आगीत पडलो
Evlerden uzak
– घरापासून दूर
Aşk değil bu, bana tuzak
– हे प्रेम नाही, हे माझ्यासाठी एक सापळा आहे
Kahroldum
– मी उद्ध्वस्त आहे

Ah, ateşe düştüm bak
– अरे, मी आगीत पडलो
Evlerden uzak
– घरापासून दूर
Aşk değil bu, bana tuzak
– हे प्रेम नाही, हे माझ्यासाठी एक सापळा आहे
Mahvoldum
– मी उद्ध्वस्त आहे

Yanarım, yanarım, yanarım
– मी जळतो, मी जळतो, मी जळतो
Kendime yanarım
– मी स्वतः ला जळतो
Koca bir ömrü
– आयुष्यभर
Eline nasıl bırakırım?
– मी ते आपल्या हातात कसे सोडू शकतो?

Atarım, atarım, atarım
– मी फेकतो, फेकतो, फेकतो
İçime atarım
– मी माझ्या आत फेकून देईन
Kimse beni düşünmesin
– माझ्याबद्दल कोणी विचार करू नये
Düştüğüm gibi kalkarım
– मी पडलो म्हणून उठलो

Ah, ateşe düştüm bak
– अरे, मी आगीत पडलो
Evlerden uzak
– घरापासून दूर
Aşk değil bu, bana tuzak
– हे प्रेम नाही, हे माझ्यासाठी एक सापळा आहे
Kahroldum
– मी उद्ध्वस्त आहे

Ah, ateşe düştüm bak
– अरे, मी आगीत पडलो
Evlerden uzak
– घरापासून दूर
Aşk değil bu, bana tuzak
– हे प्रेम नाही, हे माझ्यासाठी एक सापळा आहे
Mahvoldum
– मी उद्ध्वस्त आहे


Mert Demir

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: