Tkay Maidza – High Beams Francais Lirik & Melayu (Malay) Terjemahan

Klip Video

Lirik

Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi
Yes, we stay low
– Ya, kita tetap rendah
I feel way gone
– Saya rasa sudah tiada
Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
I’ve been slept on (Slept on)
– Saya telah tidur di atas (tidur di atas)
They late (They late), can’t go (Can’t go)
– Mereka terlambat (mereka terlambat), tidak boleh pergi(tidak boleh pergi)
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi

I be just mindin’ my bidness
– Saya hanya memikirkan tawaran saya
Wildin’ with God as my witness
– Bersama Tuhan sebagai saksiku
Why niggas worry ’bout winnin’?
– Mengapa niggas bimbang ’bout winnin’?
My nigga eyes on the millions
– Mata negro saya pada berjuta-juta
Fightin’, it’s time for the blood
– Berjuang, ia adalah masa untuk darah
Shot at the plug
– Ditembak di palam
Throwin’ my hands, I got press showing love
– Lemparkan tangan saya, saya mendapat akhbar menunjukkan cinta
Bars like a devil, my words like a dove
– Bar seperti syaitan, kata-kata saya seperti merpati
Tunnel my vision, I feed ’em with love
– Tunnel visi saya, saya memberi makan ‘ em dengan cinta
Cirque du Soleil, yeah, this life kind of rough
– Cirque du Soleil, ya, kehidupan ini agak kasar
Penniless man told me, “Wise up the scruff”
– Lelaki tanpa wang memberitahu saya,” bijak sehingga scruff”
Weed’s gettin’ loud and my head’s gettin’ tough
– Weed gettin ‘keras dan kepala saya gettin’ keras
Corny ass haters, I see through the bluff
– Banci pantat cetek, saya melihat melalui gertakan
See through the mud, see who to trust
– Lihat melalui Lumpur, lihat siapa yang boleh dipercayai
Nothing is promised, so I gotta bust
– Tiada apa yang dijanjikan, jadi saya perlu bust
Coppin’ it late so the run is a must
– Coppin ‘ ia lewat jadi jangka masa adalah satu kemestian
These sacrifices we make is a must
– Pengorbanan yang kita buat ini adalah satu kemestian

Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi
Yes, we stay low
– Ya, kita tetap rendah
I feel way gone
– Saya rasa sudah tiada
Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
I’ve been slept on (Slept on)
– Saya telah tidur di atas (tidur di atas)
They late (They late), can’t go (Can’t go)
– Mereka terlambat (mereka terlambat), tidak boleh pergi(tidak boleh pergi)
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi

High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)

I’ve been feelin’ like I’m, yeah, I’m runnin’, yeah, I’m runnin’ free
– Saya telah feelin ‘seperti saya, ya, saya runnin’, ya, saya runnin ‘ percuma
With the wind, I’m the kid smilin’ to the sun
– Dengan angin, Saya kanak-kanak smilin ‘ kepada matahari
Oh Lord, love me all these memories
– Oh Tuhan, Cintailah aku semua kenangan ini
What a bliss, inner peace
– Apa kebahagiaan, kedamaian batin
Inner state of mind, innocence
– Keadaan dalaman fikiran, tidak bersalah
To give me that and let it be, jelly beans (High beams)
– Untuk memberi saya itu dan biarkan ia, kacang jeli (rasuk tinggi)
I get all my meds from a telly screen
– Saya mendapat semua meds saya dari skrin telly
I get all the chips on the deck
– Saya mendapat semua cip di dek
And the foot on the neck, that’s collateral damage when I snap
– Dan kaki di leher, itu kerosakan cagaran apabila saya snap
Flesh, yeah
– Daging, ya
Eatin’ the flesh, yeah
– Makan nasi ya
Why you so precious?
– Mengapa anda begitu berharga?
Why you look pressured?
– Mengapa anda kelihatan tertekan?
Hidin’, fightin’, smoke
– Bersembunyi, berkelahi, merokok
Hidin’, oh, fightin’, oh
– Bersembunyi, Oh, berjuang, oh
Oh my God, oh my God, fight and shoot
– Ya Tuhan, Berjuanglah dan Tembak
Fighting you
– Melawan anda
This ain’t no games, yeah, it’s on when I shoot
– Ini bukan permainan, ya, ia adalah apabila saya menembak
Labels are gettin’ the feeling and
– Label gettin ‘ perasaan dan

Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi
Yes, we stay low
– Ya, kita tetap rendah
I feel way gone
– Saya rasa sudah tiada
Ooh-wee, yes Lord
– Ooh-wee, Ya Tuhan
I’ve been slept on (Slept on)
– Saya telah tidur di atas (tidur di atas)
They late (They late), can’t go (Can’t go)
– Mereka terlambat (mereka terlambat), tidak boleh pergi(tidak boleh pergi)
High beams, we goin’
– Rasuk tinggi, kami pergi

High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)
High beams (We goin’)
– Rasuk tinggi (kami pergi)


Tkay Maidza

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: