Future – Wicked Ingliż Lirika & Malti Traduzzjonijiet

Klipp Tal-Vidjo

Lirika

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Melodiji ħżiena, taf x’qed ngħid?
Wassup
– Wassup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Stand up fil-mutur, bust-daxxbord
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Stand up fil-mutur, bust-daxxbord
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Xemgħat ħruq, ħruq ta’flus, ċimiterju dawn niggas
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Fantażma parkin’ , big dawg barkin’ħej
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Rakkonti tad-demm fuqi, oh-oh-oh – oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Shawty trid li wig, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Jien drippin’Cartier, oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Poġġi għasfur tad-deheb fuqek, dak hu li qed jiġri
I put that lingo on her, she was Spanish
– Qiegħed dak il-lingo fuqha, kienet spanjola
I fill a one liter up with Xannies
– Nimla litru B’xannies
This continental and it’s panoramic
– Dan kontinentali u huwa panoramiku
It’s complimentary to the savages
– Huwa kumplimentari għas-selvaġġi
You fuck around with me, it be a tragedy
– Inti spalla miegħi, tkun traġedja
I want green, green, green, all asparagus
– Irrid aħdar, aħdar, aħdar, l-asparagu kollu
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Nixrob dgħif, dgħif, dgħif mhuwiex imbarazzanti

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Woah, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin

Now she going, now that bitch going
– Issa hi tmur, issa li kelba tmur
I purchase Avion and now she lit, huh
– Nixtri Avion u issa hi mixgħula, huh
Wedding band rings on me lit, huh
– Ċrieki tal-faxxa tat-tieġ fuqi mixgħula, huh
Married to the game, I’m the shit, huh
– Miżżewweġ mal-logħba, jien il-ħmieġ, huh
Woah, woah, woah, woah
– Woah, woah, woah, woah
Bitch we made men
– Kelba għamilna l irġiel
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Aħna mhux pullin fil-presepji li ma nistgħux niksbu
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Ma tistax tiġbed kelba Fuq Instagram jien ma ntlaqatx, huh
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– U mbagħad tgħid il-gideb dwari għax mhix ħmieġ, uh
She want that big-big dog status
– Hi trid dak l-istatus ta’kelb kbir kbir
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Jien kont fil-sqaq magħhom basktijiet tan-nikil, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Issa jien status ta’gang Taliban, dak hu li jiġri’
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– U int niggas ma tistax tersaq viċin għax ma tafnix
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Mhuwiex aktar dip u dabbin’, hangin’ċavetta baxxa
These bitches see me and they panic
– Dawn il klieb jarawni u jippaniku
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Ma nistax nemmen, kont fuq il-kantuniera gamblin’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Stand up fil-mutur, bust-daxxbord
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Stand up fil-mutur, bust-daxxbord
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena, ħżiena
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Żomm, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin, ħażin


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: