Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Ingliż Lirika & Malti Traduzzjonijiet

Klipp Tal-Vidjo

Lirika

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio qalli li kien fuq xi ħmieġ pożittiv, iva, iva
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Dan l-aħħar, irrid biss nidher u nġib xi ħmieġ, iva, iva
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Dejjem kien lil’matematiku, dan l-aħħar, huwa flus kontanti jien gettin’
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Ltqajna me losin’għadd ta’dawn il-boroż, stajt ġew movin’malajr wisq
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Żminijiet diffiċli ma jdumux, ‘membru meta l-kobob ffastidjaw
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Tkellem’il barra ħmar tiegħi, tifel, m’intix shit imma kelba b’badge

All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)
All this time (all this time)
– Dan il – ħin kollu (dan il-ħin kollu)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Qatt ma ħsibt li se nagħmilha (qatt ma ħsibt li nagħmel)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ma setgħux ikissruni, ma setgħux ikissruni (le, le)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ma setgħux jeħduni, ma setgħux jeħduni (le)
All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Iddeċidejt li kelli nispiċċa, imma l-midja sejħitli theddida
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Jien għamilt sib mas-sindku u l-politiċi, jien nipprova ibdel l-istampa
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Ma tistax twaħħal fil-passat tiegħi mhux aktar, ġej mit-trinek
Some said I’d never be a superstar
– Xi wħud qalu li qatt ma nkun superstar
But I know I’m different (no, no, no)
– Imma naf li jien differenti (le, le, le)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Jien Il – Vuċi, imma s-sistema mhix tagħtini għażla
Know some people that’s still undeployed
– Kun af xi nies li għadhom mhux skjerati

I know a felon who tryna get FOID
– Naf felon li jipprova jikseb FOID
Child support, your only support
– Appoġġ għat-tfal, l-uniku appoġġ tiegħek
For a visit, I’m goin’ through courts
– Għal żjara, jien goin’permezz tal-qrati
Went to jail, they was chainin’ me up
– Marru l-ħabs, kienu katina
And you know that I’m famous as fuck
– U taf li jien famuż bħala spalla
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Ara, kif se tiċċajta dwar l-istimolu?
But they really had came in the clutch
– Iżda huma verament kienu daħlu fil klaċċ
I know some kids wanna hurt theyself
– Naf li xi tfal iridu jweġġgħu lilhom infushom
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Stop tryna ħu d-drogi, nirreferi għalija nnifsi
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Ipprova aħjar lili nnifsi, ipprova aħjar is-saħħa tiegħi, imma

All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)
All this time (all this time)
– Dan il – ħin kollu (dan il-ħin kollu)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Qatt ma ħsibt li se nagħmilha (qatt ma ħsibt li nagħmel)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ma setgħux ikissruni, ma setgħux ikissruni (le, le)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ma setgħux jeħduni, ma setgħux jeħduni (le)
All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Iva, l-ewwel ġenerazzjoni, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Dinja tal-kole, hello niggas
Made it out the city with my head on straight
– Għamilha l belt bir ras tiegħi fuq dritta
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas iżommu lil shootin’il fuq mill-vantaġġ
Young Jordan Peele, gotta get out
– Żgħażagħ Ġordan Peele, gotta toħroġ
But the shit that I spit out
– Imma l ħmieġ li bżiq
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Huwa kodiċi iqarrqu bħal jien facin’a RICO u kif nigga poġġiet suċċess
And another one, and, and another one
– U ieħor, u, u ieħor

I got like a hundred of ’em
– Sibt bħal mija minnhom
‘Bout to lap niggas so they think
– ’bout għal ħoġor niggas sabiex jaħsbu
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Huma quddiemi, imma jien verament quddiemhom
Now, some of them fumblin’ they bags
– Issa, xi wħud minnhom fumblin ‘ huma basktijiet
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Fuckin’up – frak ftit li kellhom
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Tfakkira biex umli lilek innifsek, din il-ħmieġ tista’titlaq minnufih
Me, I’m runnin’ long distance
– Jien, jien runnin ” distanza twila
All pistons firin’
– Il-pistuni kollha firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Inkun imwaħħal bejn forsi retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– U tħossok bħal jien sempliċement mhux hittin’prime tiegħi
These days seein’ rappers be dyin’
– Dawn il-ġranet jarawfir-‘rappers be dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Mod qabel ma anki gettin ” huma shine
I never even heard of lil’ buddy
– Qatt ma smajt bil-ħabib ta’lil
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– “Til xi ħadd maqtula lil” buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Issa, jien fuq it-telefon, fittexf’lil’isem ħabib
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Ghandek’em playin’melodiji tiegħu, il-ġurnata kollha fil-kamra tiegħi

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Thinkin’, ” Indanna, din il-ħmieġ hija ħażina
To get they name buzzin’ some niggas
– Biex isemmu lil buzzin’xi niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Biss gotta mur jistabbilixxu fil qabar”
And media thirsty for clicks
– U midja bil-għatx għall-klikks
I got a new rule
– Sibt regola ġdida
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Jekk inti mhux qatt stazzjonati rapper meta kien ħaj
You can’t post about him after he get hit
– Ma tistax tpoġġi dwaru wara li jintlaqat
It’s simple, it’s the principle
– Huwa sempliċi, huwa l-prinċipju

On any tempo, I’m invincible
– Fuq kwalunkwe tempo, jien invinċibbli
Don’t even rap, I just vent to you
– Lanqas rap, jien biss nivventlek
I rather that than an interview
– I pjuttost li minn intervista
Most days
– Ħafna ġranet
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Spalla’em kollha bħal jien goin’permezz ta’fażi ho’
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Żgħażagħ nigga rimja l frosta bħal rage triq
I pray all of my dawgs stay so paid
– Nitlob id dawgs kollha tiegħi jibqgħu hekk imħallsa
And the only thing that kill ’em is old age
– U l-unika ħaġa li toqtolhom hija x-xjuħija

All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)
All this time (all this time)
– Dan il – ħin kollu (dan il-ħin kollu)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Qatt ma ħsibt li se nagħmilha (qatt ma ħsibt li nagħmel)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Ma setgħux ikissruni, ma setgħux ikissruni (le, le)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Ma setgħux jeħduni, ma setgħux jeħduni (le)
All my life (all my life)
– Ħajti kollha (ħajti kollha)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Huma ġew jippruvaw’biex iżommuni’l isfel (ġew ippruvati’biex iżommuni’l isfel)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: