Tems – Me & U Ingliż Lirika & Malti Traduzzjonijiet

Klipp Tal-Vidjo

Lirika

You
– Int

You
– Int
Hmm, yeah
– Hmm, iva

This is my decision, decision
– Din hija d-deċiżjoni tiegħi, deċiżjoni
This is my decision
– Din hija d deċiżjoni tiegħi
I don’t think you listen, you listen
– Ma naħsibx li tisma’, tisma’
I don’t think you listen
– Ma naħsibx li tisma

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Biex noħroġ, irid ifisser li qiegħed fil-bieb
It must mean I’m not the same
– Għandu jfisser li jien mhux l istess
It must mean I’m on your case
– Għandu jfisser li jien fuq il każ tiegħek
For me to come out, it means that I’m at the door
– Għalija li toħroġ, dan ifisser li jien fil-bieb
I want to show you my world
– Irrid nurik id dinja tiegħi

Give me one break, I need faith
– Agħtini waqfa waħda, għandi bżonn il-fidi
Faith to believe you, faith to receive you
– Fidi biex temmenek, fidi biex tirċevik
Give me something I’m lacking
– Agħtini xi ħaġa li jien nieqes
I don’t need nothing
– M’għandix bżonn xejn
You are my everything
– Int kollox tiegħi

Only me and you, only me and you (you)
– Jien u int biss, jien u int biss (int)
Only me and you, only me and you
– Jien u int biss, jien u int biss
Only me, only you
– Jien biss, int biss
Only me and you (you)
– Jien biss u int (int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and you, only me and you
– Jien u int biss, jien u int biss

Make me your matter
– Agħmilni l-kwistjoni tiegħek
Make me your matter
– Agħmilni l-kwistjoni tiegħek
Make me your matter
– Agħmilni l-kwistjoni tiegħek
Show me your substance
– Urini s-sustanza tiegħek
Make me your person
– Agħmilni l-persuna tiegħek
Make me your person
– Agħmilni l-persuna tiegħek

Give me one break, I need faith
– Agħtini waqfa waħda, għandi bżonn il-fidi
Faith to believe you, faith to receive you
– Fidi biex temmenek, fidi biex tirċevik
Give me something I’m lacking
– Agħtini xi ħaġa li jien nieqes
I don’t need nothing
– M’għandix bżonn xejn
You are my everything
– Int kollox tiegħi

Only me and you, only me and you (you)
– Jien u int biss, jien u int biss (int)
Only me and you, only me and you
– Jien u int biss, jien u int biss
Only me, only you
– Jien biss, int biss
Only me and you (you)
– Jien biss u int (int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and you, only me and you
– Jien u int biss, jien u int biss

All I want, only me and you
– Kulma rrid, jien u int biss
All I want, only me and you
– Kulma rrid, jien u int biss
All I want, only me and you
– Kulma rrid, jien u int biss
All I want, only me and you
– Kulma rrid, jien u int biss

Only me and you, me and you (me and you)
– Jien u int biss, jien u int (jien u int)
Only me and you (me and you)
– Jien u int biss (jien u int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and, me and, and you (me and you)
– Jien biss u, jien u, u int (jien u int)
Only me and you (me and you)
– Jien u int biss (jien u int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and, me and, and you
– Jien biss u, jien u, u int

Me and you (me and you)
– Jien u int (jien u int)
Only me and you (me and you)
– Jien u int biss (jien u int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and, me and, yeah, you
– Jien u, jien u, iva, int biss
Only me and you (me and you)
– Jien u int biss (jien u int)
Only me and you
– Jien u int biss
Only me and you
– Jien u int biss


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: