Ste – RED ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

भिडियो क्लिप

रचना

Rosso si colorava
– रातो रंगको थियो
Come il quadro che ho nella stanza
– मेरो कोठामा भएको चित्र जस्तै
Il cielo con te quann dicive
– स्वर्ग तिमीसँग क्वानले भने
“Vuless sta tutta a vita abbracciat accussi cu tte”
– “भ्युलेस जीवनभर सबैका लागि हो अब्रासियाट अकुसी क्युटे”
Nata bucia, ma m’astrignev e parol ca tu me dicive
– नाता बुरिया, तर मस्ट्रिग्नेभ र पारोल का तिमी मलाई भन्छौ
E o’ sacc, è colpa mia
– र ओ ‘ साक, यो मेरो गल्ती हो
O’ sacc, è colpa mia
– ओ ‘ साक, यो मेरो गल्ती हो

Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
I know what you want, you know I got it
– मैले पाएँ, मैले पाएँ
Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
I know what you want, you know I got it
– मैले पाएँ, मैले पाएँ
Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
I know what you want, yeah, you know I got it
– मलाई थाहा छ तिमी के चाहन्छौ, हो, तिमीलाई थाहा छ मैले यो पाएको छु
Oh, yeah, you know I got it
– ओह, ई

Grigio il cielo a dicembre
– डिसेम्बरमा आकाश खैरो
Come le curve dipinte dentro questo quadro
– यो चित्र भित्र चित्रित वक्रहरू
Pensavo fossi tu
– मैले सोचेँ कि यो तिमी हौ
Che poco o niente ti ferma
– त्यो सानो वा केही पनि तपाईंलाई रोक्दैन
Che poi risplendi anche stanca
– त्यसपछि तपाईं पनि थकित चमक
Ma tremi come una foglia
– तर तिमी पात जस्तै थरथर काँपिरहेका छौ
E po’ te ngazz’ pecche’
– र बिट यु नगाज’दोषहरू’
Nun ‘o ssaje neanche tu
– नुन ओ ससा तु

Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
I know what you want, you know I got it
– मैले पाएँ, मैले पाएँ
Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
I know what you want, you know I got it
– मैले पाएँ, मैले पाएँ
Baby, if you give it to me, I’ll give it to you
– बाबु बाबु
Oh, I know what you want, yeah, you know I got it
– ओह, मलाई थाहा छ तिमी के चाहन्छौ, हो, तिमीलाई थाहा छ मैले यो पाएको छु
Oh, you know I got it
– ओह, मैले यो पाएँ


Ste

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: