Tiagz – Tacatá ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

भिडियो क्लिप

रचना

I don’t speak Portuguese
– पोर्चुगिज भाषा बोल्न नपाउने
I can speak Ingles
– म अंग्रेजी बोल्न सक्छु

Dale mama con tu Tacata
– डेल आमा तिमीसँग टाकाटा
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता

Just wanna rock like I’m Uzi
– युएसटी
Fell off now I’m in a movie
– अब बन्द भयो
Be back like the terminator
– टर्मिनेटर जस्तै फर्केर आउनुहोस्
Tacataca to the hater
– टाकाटाका घृणा गर्नेलाई
I don’t speak Portuguese
– पोर्चुगिज भाषा बोल्न नपाउने
I can speak Ingles
– म अंग्रेजी बोल्न सक्छु

Dale mama con tu Tacata
– डेल आमा तिमीसँग टाकाटा
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता

Tacata en la discoteca ca
– ट्याकाटा एन ला डिस्को सीए
Salvando este verano soy el nuevo Tecca
– यो मौसमको उद्धार
I don’t speak Portuguese
– पोर्चुगिज भाषा बोल्न नपाउने
I can speak Ingles
– म अंग्रेजी बोल्न सक्छु

Dale mama con tu Tacata
– डेल आमा तिमीसँग टाकाटा
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता

Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता

Dale mama con tu Tacata
– डेल आमा तिमीसँग टाकाटा
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Isso tudu bien, vai
– इसो टुडु बिएन, गो
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता
Tacata ta ta
– ताकाटा ता ता

Dale mama con tu tacata ta ta ta
– डेल आमा तिमीसँग टाकाटा ता ता ता
Ta ta
– ता ता


Tiagz

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: