Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Engelsk Lyrics & Norsk Oversettelse

videoklipp

Lyrics

The lights went out, I hit the ground
– Lysene gikk ut, jeg traff bakken
You didn’t mind that I was bleeding out
– Du brydde deg ikke om at jeg blødde ut
You filled my life with minor songs
– Du fylte livet mitt med mindre sanger
I loved you but you loved to do me wrong
– Jeg elsket deg, men du elsket å gjøre meg galt

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Jeg savner kysset ditt, bensin og en fyrstikk
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Røde Lys, blinker, stiger opp av asken
I see you for who you are
– Jeg ser deg for den du er
But you can’t break a broken heart
– Men du kan ikke knuse et knust hjerte

You lift me up and leave me in the gutter
– Du løfter meg opp og lar meg ligge i rennesteinen
You tear me up and move on to another
– Du river meg opp og går videre til en annen
I’m torn apart but I am a survivor
– Jeg er revet fra hverandre, men jeg er en overlevende
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Du kan ikke knuse et knust hjerte (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– En all-time low, men jeg klarer meg
And over you, I’ll find the highest high
– Og over deg finner jeg det høyeste høye
You did your best to do your worst
– Du gjorde ditt beste for å gjøre ditt verste
I got used to all the ways it hurt
– Jeg ble vant til alle måtene det gjorde vondt på

Feel the fever telling me that I need her
– Kjenner feberen fortelle meg at jeg trenger henne
Science fiction turning into an addiction
– Science fiction blir til en avhengighet
I see you for who you are
– Jeg ser deg for den du er
But you can’t break a broken heart
– Men du kan ikke knuse et knust hjerte

You lift me up and leave me in the gutter
– Du løfter meg opp og lar meg ligge i rennesteinen
You tear me up and move on to another
– Du river meg opp og går videre til en annen
I’m torn apart but I am a survivor
– Jeg er revet fra hverandre, men jeg er en overlevende
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Du kan ikke knuse et knust hjerte (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Åh, jeg savner kysset ditt, bensin og en fyrstikk
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Røde Lys, blinker, stiger opp fra asken

You lift me up and leave me in the gutter
– Du løfter meg opp og lar meg ligge i rennesteinen
You tear me up and move on to another
– Du river meg opp og går videre til en annen
I’m torn apart but I am a survivor
– Jeg er revet fra hverandre, men jeg er en overlevende
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Du kan ikke bryte en— (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Å, du kan ikke knuse et knust hjerte (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte
You can’t, you can’t break a broken heart
– Du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Du kan ikke, du kan ikke knuse et knust hjerte!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: