Foo Fighters – Everlong Engelsk Lyrics & Norsk Oversettelse

videoklipp

Lyrics

Hello
– Hei
I’ve waited here for you
– Jeg har ventet her på deg
Everlong
– Everlong
Tonight
– Kveld
I throw myself into
– Jeg kaster meg ut i
And out of the red, out of her head, she sang
– Og ut av det røde, ut av hodet, sang hun

Come down
– Kom ned
And waste away with me
– Og sløse bort med meg
Down with me
– Ned med meg
Slow how
– Sakte hvordan
You wanted it to be
– Du ville at det skulle være

I’m over my head, out of her head she sang
– Jeg er over hodet mitt, ut av hodet sang hun
And I wonder, when I sing along with you
– Og jeg undrer meg, når jeg synger sammen med deg
If everything could ever feel this real forever
– Hvis alt noen gang kunne føles så ekte for alltid
If anything could ever be this good again
– Hvis noe noen gang kunne bli så bra igjen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det eneste jeg noen gang vil be deg om
You gotta promise not to stop when I say when
– Du må love å ikke stoppe når jeg sier når
She sang
– Hun sang

Breathe out
– Pust ut
So I can breathe you in
– Så jeg kan puste deg inn
Hold you in
– Holder deg inne
And now
– Og nå
I know you’ve always been there
– Jeg vet at du alltid har vært der

Out of your head, out of my head I sang
– Ut av hodet ditt, ut av hodet mitt sang jeg

And I wonder when I sing along with you
– Og jeg lurer på når jeg synger sammen med deg
If everything could ever feel this real forever
– Hvis alt noen gang kunne føles så ekte for alltid
If anything could ever be this good again
– Hvis noe noen gang kunne bli så bra igjen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det eneste jeg noen gang vil be deg om
You gotta promise not to stop when I say when
– Du må love å ikke stoppe når jeg sier når
She sang
– Hun sang

And I wonder
– Og jeg undres
If everything could ever feel this real forever
– Hvis alt noen gang kunne føle dette ekte for alltid
If anything could ever be this good again
– Hvis noe noen gang kunne bli så bra igjen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det eneste jeg noen gang vil be deg om
You gotta promise not to stop when I say when
– Du må love å ikke stoppe når jeg sier når


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: