Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) Engelsk Lyrics & Norsk Oversettelse

videoklipp

Lyrics

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio fortalte meg at han har vært på noe positivt dritt, ja, ja
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– I det siste, jeg vil bare dukke opp og kroppen litt dritt, ja, ja
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Alltid vært en lil ‘matematiker, i det siste, det er penger jeg gettin’
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Fikk meg til å miste tellingen av disse posene, jeg har beveget meg for fort
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Harde tider varer ikke, ‘ medlem da politiet trakasserte
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Talkin ‘ out my ass, gutt, du er ikke dritt, men en tispe med et merke

All my life (all my life)
– Mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)
All this time (all this time)
– Hele denne tiden (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Trodde aldri jeg skulle klare det (trodde aldri jeg skulle klare det)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– De kunne ikke knekke meg, de kunne ikke knekke meg (nei, nei)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– De kunne ikke ta meg, de kunne ikke ta meg (nei)
All my life (all my life)
– Hele mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Jeg bestemte meg for at jeg måtte fullføre, men media kalte meg en trussel
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Jeg har sittet med ordføreren og politikerne, jeg prøver å endre bildet
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Du kan ikke klandre fortiden min ikke mer, jeg kommer fra skyttergravene
Some said I’d never be a superstar
– Noen sa at jeg aldri ville bli en superstjerne
But I know I’m different (no, no, no)
– Men jeg vet at jeg er annerledes (nei, nei, nei)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Jeg Er Stemmen, men systemet gir meg ikke noe valg
Know some people that’s still undeployed
– Kjenner noen mennesker som fremdeles er arbeidsledige

I know a felon who tryna get FOID
– Jeg kjenner en forbryter som prøver Å BLI FOID
Child support, your only support
– Barnebidrag, din eneste støtte
For a visit, I’m goin’ through courts
– For et besøk, jeg går gjennom domstolene
Went to jail, they was chainin’ me up
– Gikk i fengsel, de var chainin ‘ meg opp
And you know that I’m famous as fuck
– Og du vet at jeg er kjent som faen
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Ser du, hvordan du gon ‘ spøk om stimulans?
But they really had came in the clutch
– Men de hadde virkelig kommet i clutchen
I know some kids wanna hurt theyself
– Jeg vet at noen barn vil skade seg selv
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Stopp tryna ta narkotika, jeg refererer til meg selv
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Tryna bedre selv, tryna bedre helsen min, men

All my life (all my life)
– Mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)
All this time (all this time)
– Hele denne tiden (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Trodde aldri jeg skulle klare det (trodde aldri jeg skulle klare det)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– De kunne ikke knekke meg, de kunne ikke knekke meg (nei, nei)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– De kunne ikke ta meg, de kunne ikke ta meg (nei)
All my life (all my life)
– Hele mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Ja, første generasjon, ghetto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole Verden, hei niggas
Made it out the city with my head on straight
– Gjorde det ut av byen med hodet mitt på rett
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas holde shootin ‘ opp ledelsen ut
Young Jordan Peele, gotta get out
– Unge Jordan Peele, må komme seg ut
But the shit that I spit out
– Men dritten som jeg spyttet ut
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Er en juksekode som jeg står overfor EN RICO og hvordan en nigga slo ut
And another one, and, and another one
– Og en annen, og, og en annen

I got like a hundred of ’em
– Jeg fikk som hundre av dem
‘Bout to lap niggas so they think
– ‘Bout å lap niggas så de tror
They ahead of me, but I’m really in front of them
– De foran meg, men jeg er virkelig foran dem
Now, some of them fumblin’ they bags
– Nå, noen av dem fumblin ‘ de poser
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Fuckin ‘ opp de små smuler som de hadde
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– En påminnelse om å ydmyke deg selv, denne dritten kan være borte på et øyeblikk
Me, I’m runnin’ long distance
– Meg, jeg kjører lang avstand
All pistons firin’
– All pistons firin’

I be stuck between maybe retirin’
– Jeg sitter fast mellom kanskje retirin’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Og feelin ‘som jeg er bare ikke hittin’ min prime
These days seein’ rappers be dyin’
– Disse dager seein ‘rappere være dyin’
Way before they even gettin’ they shine
– Veien før de selv gettin ‘ de skinne
I never even heard of lil’ buddy
– Jeg har aldri hørt om lil ‘ buddy
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– ‘Til noen myrdet lil’ buddy
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Nå, jeg er på telefonen, searchin ‘ lil ‘ kompis navn
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Got ’em playin’ hans låter, hele dagen på rommet mitt

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Tenker, ” Damn, denne dritten er ond
To get they name buzzin’ some niggas
– For å få de navn buzzin ‘ noen niggas
Just gotta go lay in a tomb”
– Må bare legge meg i en grav”
And media thirsty for clicks
– Og media tørster etter klikk
I got a new rule
– Har fått ny regel
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Hvis du aldri har lagt ut en rapper da han levde
You can’t post about him after he get hit
– Du kan ikke legge ut om ham etter at han ble truffet
It’s simple, it’s the principle
– Det er enkelt, det er prinsippet

On any tempo, I’m invincible
– I ethvert tempo er jeg uovervinnelig
Don’t even rap, I just vent to you
– Ikke engang rap, jeg bare vent til deg
I rather that than an interview
– Jeg heller det enn et intervju
Most days
– De fleste dager
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Fuck ’em alle som jeg goin’ gjennom en ho ‘ fase
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Ungdoms nigga skyte ut pisk som road rage
I pray all of my dawgs stay so paid
– Jeg ber alle mine dawgs opphold så betalt
And the only thing that kill ’em is old age
– Og det eneste som dreper dem er alderdom

All my life (all my life)
– Hele mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)
All this time (all this time)
– Hele denne tiden (all this time)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Trodde aldri jeg skulle klare det (trodde aldri jeg skulle klare det)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– De kunne ikke knekke meg, de kunne ikke knekke meg (nei, nei)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– De kunne ikke ta meg, de kunne ikke ta meg (nei)
All my life (all my life)
– Hele mitt liv (all my life)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– De prøvde å holde meg nede (de prøvde å holde meg nede)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: