Purple Disco Machine & ÁSDÍS – Beat Of Your Heart Engelsk Lyrics & Norsk Oversettelse

videoklipp

Lyrics

There’s a sound like a drum echoin’
– Det er en lyd som en tromme echoin’
When the high from your love’s kickin’ in
– Når det høye fra din kjærlighet sparker inn
And it hits like the Holy Ghost
– Og det slår som Den Hellige Ånd
A million mile an hour wind
– En million kilometer i timen vind
Pour some fuel on the floor, make a fire
– Hell litt drivstoff på gulvet, lage en brann
Strike a match, light the flame of desire
– Slå en kamp, lys flammen av lyst
Keep me warm, ’cause this town is cold
– Hold meg varm, for denne byen er kald
All night long
– Hele natten lang

You make the spot light up wherever we are
– Du får stedet til å lyse opp uansett hvor vi er
All night, we’re magnetically charged
– Hele natten, vi er magnetisk ladet
Lightning couldn’t strike us apart
– Lynet kunne ikke slå oss fra hverandre
You got me dancin’ to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse i takt med hjertet ditt
True love in a city of lies
– Ekte kjærlighet i en by av løgner
Get lost when I look in your eyes
– Gå deg vill når jeg ser deg i øynene
Lightning couldn’t strike us apart
– Lynet kunne ikke slå oss fra hverandre
You got me dancin’ to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse i takt med hjertet ditt

Pleadin’ guilty, I’m not innocent
– Erklærte seg skyldig: – jeg er ikke uskyldig
If the crime is your love, let me sin
– Hvis forbrytelsen er din kjærlighet, la meg synde
Prayin’ nobody saves my soul
– Bønn ingen redder min sjel
Oh, no
– Å nei

Spin me around, take me up, take me down, high and low
– Snurr meg rundt, ta meg opp, ta meg ned, høyt og lavt
Spin me around, lift me up off the ground, don’t let go
– Snurr meg rundt, løft meg opp fra bakken, ikke slipp
All night long
– Hele natten lang

You make the spot light up wherever we are
– Du får stedet til å lyse opp uansett hvor vi er
All night, we’re magnetically charged
– Hele natten, vi er magnetisk ladet
Lightning couldn’t strike us apart
– Lynet kunne ikke slå oss fra hverandre
You got me dancin’ to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse i takt med hjertet ditt
True love in a city of lies
– Ekte kjærlighet i en by av løgner
Get lost when I look in your eyes
– Gå deg vill når jeg ser deg i øynene
Lightning couldn’t strike us apart
– Lynet kunne ikke slå oss fra hverandre
You got me dancin’ to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse i takt med hjertet ditt

You got me dancin’, I’m dancin’, to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse, jeg danser, i takt med hjertet ditt
You got me dancin’, I’m dancin’, to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse, jeg danser, i takt med hjertet ditt
You got me dancin’, I’m dancin’, to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse, jeg danser, i takt med hjertet ditt
You got me dancin’, to the beat of your heart
– Du fikk meg til å danse, i takt med hjertet ditt


Purple Disco Machine

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: