Usher – Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) Polski Teksty Piosenek & Polskie Tłumaczenia

Klip Wideo

Teksty Piosenek

Peace up, A-Town down
– Peace up, a-Town down
Yeah! Okay
– Tak! Okay
Usher
– Usher
Lil Jon
– Lil Jon
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
– TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
– TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK!
Let’s go!
– Idziemy!

I was up in the club with my homies, trying to get a lil V-I
– Byłem w klubie z moimi kumplami, próbując uzyskać lil V-I
Keep it down on the low key
– Trzymaj to na niskim kluczu
You should know how it feels (Hey!)
– Powinieneś wiedzieć, jak to jest (Hej!)
I seen shorty, she was checking up on me
– Widziałem shorty ‘ ego, sprawdzała mnie
From the game she was spitting in my ear
– Z gry pluła mi do ucha
You would think that she know me
– Można by pomyśleć, że mnie zna
I decided to chill (okay!)
– Postanowiłem się wyluzować (ok!)
Conversation got heavy
– Rozmowa stała się ciężka
She had me feeling like she’s ready to blow (watch out!)
– Czułam, że jest gotowa dmuchać (uważaj!)
Ohh! (Watch out)
– Ohh! (Uważaj)
She’s saying, come get me
– Ona mówi, Chodź po mnie
So I got up and followed her to the floor
– Więc wstałem i poszedłem za nią na podłogę
She said, baby let’s go
– Powiedziała, Kochanie, chodźmy.
When I told her (let’s go!) I said
– Kiedy jej powiedziałem (chodźmy!) Powiedziałem

(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Shorty got down low said, come and get me
– Shorty dostał nisko powiedział, Chodź i weź mnie
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
I got so caught up, I forgot she told me
– Byłem tak złapany, zapomniałem, że mi powiedziała
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Her and my girl, they used to be the best of homies
– Ona i moja dziewczyna, byli najlepszymi kumplami
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Next thing I knew, she was all up on me screaming
– Następna rzecz, którą wiedziałem, była cała na mnie krzycząc
Yeah (yeah!) Yeah (yeah!) yeah, yeah!
– Tak (tak!) Tak (tak!) tak, tak!
Yeah (yeah!) Yeah (yeah!) yeah, yeah!
– Tak (tak!) Tak (tak!) tak, tak!

She’s all up in my head now, got me thinking
– Ona jest teraz w mojej głowie, zmusiła mnie do myślenia
That it might be a good idea to take her with me
– Że dobrym pomysłem może być zabranie jej ze sobą
‘Cause she’s ready to leave, ready to leave now (let’s go!)
– Bo jest gotowa do wyjścia, gotowa do wyjścia teraz (chodźmy!)
And I got to keep it real now
– I muszę to teraz zachować
‘Cause on a one to ten, she’s a certified twenty
– Bo od 1 do 10 ma certyfikat 20
But that just ain’t me (hey!)
– Ale to nie ja (Hej!)
‘Cause I don’t know, if I take that chance
– Bo nie wiem, Jeśli zaryzykuję
Just where’s it gonna lead
– Tylko dokąd to doprowadzi
But what I do know is the way she dance
– Ale to, co wiem, to sposób, w jaki tańczy
Make shorty alright with me
– Make shorty alright with me
The way she get low
– The way she get low
I’m like, yeah, just work that out for me
– Jestem jak, tak, po prostu rozpracuj to dla mnie
She asks for one more dance, and I’m like, yeah
– Prosi o jeszcze jeden taniec, I jestem jak, tak
How the hell am I supposed to leave
– Jak do cholery mam odejść
(Let’s go, bring the beat back!) And I say
– (Chodźmy, Przywróć rytm!) I mówię

(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Shorty got down low said, come and get me
– Shorty dostał nisko powiedział, Chodź i weź mnie
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
I got so caught up, I forgot she told me
– Byłem tak złapany, zapomniałem, że mi powiedziała
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Her and my girl, they used to be the best of homies
– Ona i moja dziewczyna, byli najlepszymi kumplami
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Next thing I knew, she was all up on me screaming
– Następna rzecz, którą wiedziałem, była cała na mnie krzycząc
Yeah (Yeah!) yeah (Yeah!) yeah, yeah!
– Tak (Tak!) Tak (Tak!) tak, tak!
Yeah (Yeah!) yeah (Yeah!) yeah, yeah!
– Tak (Tak!) Tak (Tak!) tak, tak!
(Hey! Hey! Luda!)
– (Hej! Hej! Luda!)

Watch out, my outfit’s ridiculous
– Uważaj, mój strój jest śmieszny
In the club looking so conspicuous
– W klubie wygląda tak rzucająco
And roar, these women all on the prowl
– I ryk, wszystkie te kobiety grasują
If you hold the head steady, I’ma milk the cow (yeah!)
– Jeśli trzymasz głowę stabilnie, doję krowę (tak!)
And forget about game, I’ma spit the truth (what?)
– I zapomnij o grze, wypluwam prawdę (co?)
I won’t stop ’til I get ’em in their birthday suit (yeah!)
– I won ‘t stop’ til I get ‘ em in their birthday suit (yeah!)
So gimme the rhythm and it’ll be off with their clothes
– Więc daj mi rytm, a będzie z ich ubraniami
Then bend over to the front and touch your toes
– Następnie pochyl się do przodu i dotknij palców u nóg
I left the Jag and I took the Rolls
– Zostawiłem Jag i wziąłem bułki
If they ain’t cutting, then I put em on foot patrol (let’s go!)
– Jeśli nie tną, to wsadzam ich na pieszy patrol (chodźmy!)
How you like me now?
– Jak ci się teraz podoba?
When my pinky’s valued over three hundred thousand
– Kiedy mój pinky wycenił ponad trzysta tysięcy
Let’s drink, you the one to please (yeah!)
– Wypijmy, ty, który chcesz (tak!)
Ludacris fill cups like double D’s (yeah!)
– Ludacris napełnia kubki jak podwójne D (tak!)
Me and Ursh’ once more, and we leaves ’em dead
– Ja i Ursh ‘ jeszcze raz, i zostawiamy ich martwych
We want a lady in the street but a freak in the bed that say
– Chcemy pani na ulicy, ale dziwak w łóżku, który mówi

(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Shorty got down low said, come and get me
– Shorty dostał nisko powiedział, Chodź i weź mnie
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
I got so caught up, I forgot she told me
– Byłem tak złapany, zapomniałem, że mi powiedziała
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Her and my girl, they used to be the best of homies
– Ona i moja dziewczyna, byli najlepszymi kumplami
(Yeah!) Yeah!
– (Tak!) Tak!
Next thing I knew, she was all up on me screaming
– Następna rzecz, którą wiedziałem, była cała na mnie krzycząc
Yeah (yeah!) Yeah (yeah!) yeah, yeah!
– Tak (tak!) Tak (tak!) tak, tak!
Yeah (yeah!) Yeah (yeah!) yeah, yeah!
– Tak (tak!) Tak (tak!) tak, tak!

Take that and rewind it back
– Weź to i przewiń do tyłu
Lil Jon got the beat that make your booty go
– Lil John otrzymał rytm, który sprawia, że twój tyłek iść
Take that, rewind it back
– Weź to, przewiń do tyłu
Usher got the voice make your booty go
– Usher got the voice make your booty go
Take that, rewind it back
– Weź to, przewiń do tyłu
Ludacris got the flow to make your booty go
– Ludacris dostał strumień, aby twój tyłek poszedł
Take that, rewind it back
– Weź to, przewiń do tyłu
Lil Jon got the beat that make your booty go
– Lil John otrzymał rytm, który sprawia, że twój tyłek iść


Usher

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Sponsored Video

Follow >>