Future – Wicked Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Melodi të liga, e di çfarë po them?
Wassup
– Wassup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Ngrihuni në motor, prishni pultin
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Ngrihuni në motor, prishni pultin
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Qirinj që digjen, para që digjen, varreza këta zezakë
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Phantom parkin’, big dawg barkin ‘ hey
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Tregime gjaku mbi mua, oh-oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Shawty duan atë parukë, oh-oh-oh-oh
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Unë jam Drippin ‘ Cartier, oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Vendosni një zog ari mbi ju, kjo është ajo që po ndodh
I put that lingo on her, she was Spanish
– I vura atë zhargon, ajo ishte spanjolle
I fill a one liter up with Xannies
– Unë mbush një litër me Xannies
This continental and it’s panoramic
– Ky kontinental dhe është panoramik
It’s complimentary to the savages
– Është kompliment për egërsirat
You fuck around with me, it be a tragedy
– Ju qij rreth me mua, ajo të jetë një tragjedi
I want green, green, green, all asparagus
– Unë dua jeshile, jeshile, jeshile, të gjitha asparagus
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Unë pi ligët, ligët, ligët nuk është embarassing

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Woah, i lig, i lig, i lig, i lig

Now she going, now that bitch going
– Tani ajo po shkon, tani ajo kurvë po shkon
I purchase Avion and now she lit, huh
– Unë blej Avion dhe tani ajo lit, huh
Wedding band rings on me lit, huh
– Unaza e bandës së dasmës mbi mua ndezur, huh
Married to the game, I’m the shit, huh
– I martuar me lojën, unë jam mut, huh
Woah, woah, woah, woah
– Woah, woah, woah, woah
Bitch we made men
– Kurvë kemi bërë burra
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Ne nuk jemi pullin’ up në cribs që ne nuk mund të merrni
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Nuk mund të tërheqësh një kurvë Në Instagram nuk jam goditur, hë
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– Dhe pastaj ajo thotë gënjeshtra për mua sepse ajo nuk është mut, uh
She want that big-big dog status
– Ajo dëshiron që statusi i qenit të madh
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Unë isha në rrugicë me ta çanta nikeli, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Tani unë jam Statusi I bandës Talebane, kjo është ajo që po ndodh
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– Dhe ju zezakët nuk mund të afroheni sepse nuk më njihni
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Nuk është më dip dhe dabbin’, hangin ‘ çelësi i ulët
These bitches see me and they panic
– Këto kurva më shohin dhe ata panikojnë
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Nuk mund ta besoj, isha në qoshe

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Ngrihuni në motor, prishni pultin
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Ngrihuni në motor, prishni pultin
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– I lig, i lig, i lig, i lig
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Mbahu, i lig, i lig, i lig, i lig


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: