Jain – Makeba Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Ooohe, ooh
– Ooohe, ooh

Ooohe, ooh
– Ooohe, ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty

I want to hear your breath just next to my soul
– Dua të dëgjoj frymën tënde pranë shpirtit tim
I want to feel oppress without any rest
– Dua të ndihem shtypës pa asnjë pushim
I want to see you sing
– Dua të të shoh të këndosh
I want to see you fight
– Dua të të shoh duke luftuar
Because you are the real beauty of human right
– Sepse ju jeni bukuria e vërtetë e së drejtës njerëzore

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty

Nobody can beat the Mama Africa
– Askush Nuk mund Ta mposhtë Afrikën Mama
You follow the beat that she’s going to give ya
– Ju ndiqni ritmin që ajo do t’ju japë
Only her smile can all make it go
– Vetëm buzëqeshja e saj mund ta bëjë atë të shkojë
The sufferation of a thousand more
– Vuajtja e një mijë të tjerave

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– A mund të marr një ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– E bën trupin tim të kërcejë për ty

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella


Jain

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: