Kiss – I Was Made For Lovin’ You Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Mmm, yeah!
– Mmm, po!

Tonight, I want to give it all to you
– Sonte, dua t’ju jap të gjitha
In the darkness, there’s so much I want to do
– Në errësirë, ka kaq shumë që dua të bëj
And tonight, I want to lay it at your feet
– Dhe sonte, dua ta vë në këmbët e tua
‘Cause girl, I was made for you
– Sepse vajzë, unë u bëra për ty
And girl, you were made for me
– Dhe vajzë, ti u bëre për mua

I was made for lovin’ you, baby
– Unë u bëra për të të dashuruar, zemër.
You were made for lovin’ me
– Ti u bëre për të më dashuruar
And I can’t get enough of you, baby
– Dhe nuk mund të ngopem me ty, zemër.
Can you get enough of me?
– A mund të më mjaftosh?

Tonight, I want to see it in your eyes
– Sonte, dua ta shoh në sytë e tu
Feel the magic, there’s something that drives me wild
– Ndjeni magjinë, ka diçka që më shtyn të egër
And tonight, we’re gonna make it all come true
– Dhe sonte, do t’i realizojmë të gjitha
‘Cause girl, you were made for me
– Sepse vajzë, ti u bëre për mua
And girl, I was made for you
– Dhe vajza, unë u bëra për ju

I was made for lovin’ you, baby
– Unë u bëra për të të dashuruar, zemër.
You were made for lovin’ me
– Ti u bëre për të më dashuruar
And I can’t get enough of you, baby
– Dhe nuk mund të ngopem me ty, zemër.
Can you get enough of me?
– A mund të më mjaftosh?

I was made for lovin’ you, baby
– Unë u bëra për të të dashuruar, zemër.
You were made for lovin’ me
– Ti u bëre për të më dashuruar
And I can give it all to you, baby
– Dhe unë mund të jap të gjitha për ju, fëmijë
Can you give it all to me?
– A mund të më jepni të gjitha?

Oh, can’t get enough
– Oh, nuk mund të merrni mjaft
I can’t get enough
– Nuk mund të ngopem
I can’t get enough
– Nuk mund të ngopem

I was made for lovin’ you, baby
– Unë u bëra për të të dashuruar, zemër.
You were made for lovin’ me
– Ti u bëre për të më dashuruar
And I can’t get enough of you, baby
– Dhe nuk mund të ngopem me ty, zemër.
Can you get enough of me?
– A mund të më mjaftosh?

Oh, I was made
– Oh, unë u bëra
You were made
– Ju u bëtë
I can’t get enough
– Nuk mund të ngopem
No, I can’t get enough
– Jo, nuk mund të ngopem

I was made for lovin’ you, baby
– Unë u bëra për të të dashuruar, zemër.
You were made for lovin’ me
– Ti u bëre për të më dashuruar
And I can’t get enough of you, baby
– Dhe nuk mund të ngopem me ty, zemër.
Can you get enough of me?
– A mund të më mjaftosh?


Kiss

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: