Lakim – A Pimp Named Slickback Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

And what do you do again?
– Dhe çfarë bëni përsëri?
I’m in a
– Unë jam në një
Don’t do that
– Mos e bëj këtë
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Një qese për t’u dukur është 90 dollarë një qese çaji është 50 por
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Unë do të duhet t’ju kërkoj të më falni tani
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Shih unë jam kinda, yo’know, në një datë të vërtetë

That’s a pimp
– Kjo është një pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp pimp. Jo!
That’s a pimp name Slickba-
– Ky është një emër pimp Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp
That’s a pimp
– Kjo është një pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp pimp. Jo!
That’s a pimp name
– Ky është një emër pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-tha-kjo është një Emër pimp Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No! No! Slickback
– Jo! Jo! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No nigga! Slickback
– Jo zezak! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No! No! Slickback
– Jo! Jo! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No nigga!
– Jo zezak!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp i quajtur Slickback back
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp i quajtur Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp i quajtur Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp i quajtur Slickback back
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Slick back back
– Slick mbrapa mbrapa
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Slick back back
– Slick mbrapa mbrapa
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Say it with me now!
– Thuaje me mua tani!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nigga im një pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Me emrin e quajtur me emrin
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick mbrapa mbrapa
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Me emrin e quajtur me emrin
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick mbrapa mbrapa
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Me emrin e quajtur na-a – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-slik
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– Një pimp i quajtur sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Say it with me now!
– Thuaje me mua tani!
Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

That’s a pimp
– Kjo është një pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp pimp. Jo!
That’s a pimp name Slickba-
– Ky është një emër pimp Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp
That’s a pimp
– Kjo është një pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-tha-kjo është një pimp pimp. Jo!
That’s a pimp name
– Ky është një emër pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-tha-kjo është një Emër pimp Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No! No! Slickback
– Jo! Jo! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No nigga! Slickback
– Jo zezak! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No! No! Slickback
– Jo! Jo! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Kjo është ajo që thashë, Slickback
No nigga!
– Jo zezak!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp i quajtur Slickback back
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp i quajtur Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp i quajtur Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp i quajtur Slickback back
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Pimp named
– Pimp i quajtur
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Slick back back
– Slick mbrapa mbrapa
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Slick back back
– Slick mbrapa mbrapa
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Say it with me now!
– Thuaje me mua tani!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nigga im një pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Me emrin e quajtur me emrin
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick mbrapa mbrapa
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Me emrin e quajtur me emrin
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick mbrapa mbrapa
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Me emrin e quajtur na-a – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-slik
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– Një pimp i quajtur sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga jeni të shurdhër!
I’m a pimp named Slickback
– Unë jam një pimp quajtur Slickback
Say it with me now!
– Thuaje me mua tani!
Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nigga im një pimp


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: