Marika Hackman – I Follow Rivers Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Oh, I beg you
– Oh, të lutem
Can I follow?
– A mund të ndjek?
Oh, I ask you
– Oh, të pyes
Why not always?
– Pse jo gjithmonë?

Be the ocean
– Të jetë oqeani
Where I unravel
– Ku zbulohem
Be my only
– Bëhu i vetmi im
Be the water where I’m wading
– Të jetë uji ku po lundroj

You’re my river running high
– Ti je lumi im që rrjedh lart
Run deep, run wild
– Vrapo thellë, vrapo i egër

I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Deep sea, baby, I follow you
– Det i thellë, zemër, të ndjek
I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Dark room, honey
– Dhomë e errët, mjaltë
I follow you
– Të ndjek

He’s a message
– Ai është një mesazh
I’m the runner
– Unë jam vrapuesi
He’s a rebel
– Ai është një rebel
I’m a daughter waiting for you
– Unë jam një vajzë që të pret

You’re my river running high
– Ti je lumi im që rrjedh lart
Run deep, run wild
– Vrapo thellë, vrapo i egër

I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Deep sea, baby, I follow you
– Det i thellë, zemër, të ndjek
I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Dark room, honey
– Dhomë e errët, mjaltë
I follow you
– Të ndjek

You’re my river runnin’ high
– Ti je lumi im që rrjedh lart
Run deep, run wild
– Vrapo thellë, vrapo i egër

I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Deep sea, baby, I follow you
– Det i thellë, zemër, të ndjek
I follow, I follow you
– Të ndjek, të ndjek
Dark room, honey
– Dhomë e errët, mjaltë
I follow you
– Të ndjek


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: