Massive Attack – Angel Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

You are my angel
– Ti je engjëlli im
Come from way above
– Vijnë nga rruga më lart
To bring me love (To bring me love)
– Për të më sjellë dashuri (për të më sjellë dashuri)

Her eyes
– Sytë e saj
She’s on the dark side
– Ajo është në anën e errët
Neutralize
– Neutralizoj
Every man in sight
– Çdo njeri në sy

Love you, love you, love you
– Të dua, të dua, të dua

Love you, love you, love you
– Të dua, të dua, të dua
Love you, love you, love you…
– Të dua, të dua, të dua…

You are my angel
– Ti je engjëlli im
Come from way above
– Vijnë nga rruga më lart
Love you, love you, love you
– Të dua, të dua, të dua
Love you, love you, love you
– Të dua, të dua, të dua
Love you, love you, love you…
– Të dua, të dua, të dua…


Massive Attack

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: