Modern Talking – Cheri Cheri Lady Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Oh, i cannot explain
– Oh, nuk mund ta shpjegoj
Every time it’s the same
– Sa herë që është e njëjtë
More i feel that it’s real
– Më shumë ndjej se është e vërtetë
Take my heart
– Merre zemrën time
I’ve been lonely to long
– Kam qenë i vetmuar për një kohë të gjatë
Oh, i can’t be so strong
– Oh, nuk mund të jem aq i fortë
Take the chance for romance, take my heart
– Shfrytëzo rastin për romancë, merr zemrën time
I need you so…
– Kam nevojë për ty…
There’s no time
– Nuk ka kohë
I’ll ever go…
– Do të shkoj ndonjëherë…

Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Going through emotion
– Duke kaluar nëpër emocione
Love is where you find it
– Dashuria është vendi ku e gjen
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Living in devotion
– Të jetosh në përkushtim
It’s always like the first time
– Është gjithmonë si hera e parë
Let me take a part
– Më lejoni të marr një pjesë
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Like there’s no tomorrow
– Sikur nuk ka nesër
Take my heart – don’t lose it
– Merre zemrën time-mos e humb
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
To know you is to love you
– Të njohësh do të thotë të të dua
If you call me baby i’ll be always yours
– Nëse më quan fëmijë do të jem gjithmonë e jotja
I get up – i get down
– Ngrihem-zbres
All my world turns around
– E gjithë bota ime kthehet
Who is right? who is wrong?
– Kush ka të drejtë? kush e ka gabim?
I don’t know
– Nuk e di
I’ve got pain in my heart
– Kam dhimbje në zemër
Got some love in my soul
– Kam një dashuri në shpirtin tim
Easy come, but i think easy go
– Eja lehtë, por mendoj se shko lehtë
I need you so…
– Kam nevojë për ty…
Although times
– Edhe pse herë
I move so slow…
– Unë lëviz kaq ngadalë…
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Going through emotion
– Duke kaluar nëpër emocione
Love is where you find it
– Dashuria është vendi ku e gjen
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Living in devotion
– Të jetosh në përkushtim
Its always like the first time
– E saj gjithmonë si herën e parë
Let me take a part
– Më lejoni të marr një pjesë
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Like there’s no tomorrow
– Sikur nuk ka nesër
Take my heart don’t lose it
– Merre zemrën time mos e humb
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
To know you is to love you
– Të njohësh do të thotë të të dua
If you call me baby i’ll be always yours
– Nëse më quan fëmijë do të jem gjithmonë e jotja
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Like there’s no tomorrow
– Sikur nuk ka nesër
Take my heart don’t lose it
– Merre zemrën time mos e humb
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
To know you is to love you
– Të njohësh do të thotë të të dua
If you call me baby i’ll be always yours
– Nëse më quan fëmijë do të jem gjithmonë e jotja
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
Like there’s no tomorrow
– Sikur nuk ka nesër
Take my heart don’t lose it
– Merre zemrën time mos e humb
Listen to your heart
– Dëgjoni zemrën tuaj
Cheri, cheri lady
– Cheri, zonja cheri
To know you is to love you
– Të njohësh do të thotë të të dua
If you call me baby i’ll be always yours
– Nëse më quan fëmijë do të jem gjithmonë e jotja


Modern Talking

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: