Qing Madi – American Love Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Travelled ’round the world, I no cast
– Udhëtuar ‘ nëpër botë, unë asnjë cast
But if I climb the train, e don pass you
– Por nëse ngjitem në tren, e don të të kaloj
Traveled ’round the world, now I found you
– Udhëtoi ‘ nëpër botë, tani të gjeta
And if I catch the plane, e don catch
– Dhe nëse e kap avionin, e don kapur
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Dhe shpresoj që ti të fluturosh sot, ajé
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Po, shpresoj që ti të fluturosh sot, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, por ju e dini thoni unë fluturoj
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Pra, jo dey refuzojë mua, oh, unë jam duke e quajtur
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Unë dey provoj, por ti jo dey më merr tí bá n kọrin
You go like fly
– Ti shkon si mizë
Allow me to spoil you with my money
– Më lejoni t’ju prish me paratë e mia
You don cover my, cover my head o
– Ti mos ma mbulo, ma mbulo kokën o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down o
– Dhe unë të mbaj poshtë o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down o
– Dhe unë të mbaj poshtë o
Hold you down with no excuse
– Të mbaj poshtë pa asnjë justifikim
Nobody fit damn you, boy
– Askush nuk të përshtatet, djalosh.
Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down, oh, down o
– Dhe unë të mbaj poshtë, oh, poshtë o

American love
– Dashuria amerikane
Carry you go Tokyo
– Carry you go Tokyo
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– Dhe unë ju jap disa, hmm, Dashuri Nigeriane
Carry you go Jalingo
– Mbani Ju Shkoni Jalingo
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni

Travelled ’round the world, I no cast
– Udhëtuar ‘ nëpër botë, unë asnjë cast
But if I climb the train, e don pass you
– Por nëse ngjitem në tren, e don të të kaloj
Traveled ’round the world, now I found you
– Udhëtoi ‘ nëpër botë, tani të gjeta
And if I catch the plane, e don catch
– Dhe nëse e kap avionin, e don kapur
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Dhe shpresoj që ti të fluturosh sot, ajé
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Shpresoj që ti të fluturosh sot, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, por ju e dini thoni unë fluturoj
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Pra, jo dey refuzojë mua, oh, unë jam duke e quajtur
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Unë dey provoj, por ti jo dey më merr tí bá n kọrin
You go like fly
– Ti shkon si mizë
Allow me to spoil you with my money
– Më lejoni t’ju prish me paratë e mia
You don cover my, cover my head go o
– Ti mos ma mbulo, mbulo kokën shko o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down o
– Dhe unë të mbaj poshtë o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down o
– Dhe unë të mbaj poshtë o
Hold you down with no excuse
– Të mbaj poshtë pa asnjë justifikim
Nobody fit damn you
– Askush nuk të përshtatet
Bet you never met a girl you go wife up o
– Bast se nuk ke takuar kurrë një vajzë që shkon grua lart o
And I’ma hold you down, oh, down o
– Dhe unë të mbaj poshtë, oh, poshtë o

American love
– Dashuria amerikane
Carry you go Tokyo
– Carry you go Tokyo
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– Dhe unë shkoj t’ju jap disa, hmm, Dashuri Nigeriane
Carry you go Jalingo
– Mbani Ju Shkoni Jalingo
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni
Anywhere you want to go
– Kudo që dëshironi të shkoni


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: