Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Only one Pluto Presido
– Vetëm Një Pluton Presido
Yeah
– Po.
Dem call me Shallipopi
– Dem më quajnë Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Kostoja e jetesës na ju as nuk e dini thonë, na ju as nuk e dini
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Kostoja e jetesës na ju as nuk e dini thonë (nagode), na ju as nuk e dini
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Vetëm dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Vetëm dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutoni djalë nuk ka dashuri që më bëjnë mbret TË OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Asnjë djalë kurvë asnjë dashuri që më bën mbret TË OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Që nga dita kur kam lindur, dita kur kam lindur i dey order oscroh say
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Që nga dita kur kam lindur, dita kur kam lindur i dey order oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Më lejoni të lidh piperin tim-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line

Let me tie my pepperline-line
– Më lër të lidh vijën time të piperit
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Let me tie my pepperline-line
– Më lër të lidh vijën time të piperit

Suffery match that Mercedes
– Ndeshje e vuajtur Që Mercedes
Put that gear for control Z
– Vendos atë veshje për kontrollin Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh celofan
Try go tear your cellophane
– Provoni shkoni grisni celofanin tuaj
Suffery match that Mercedes
– Ndeshje e vuajtur Që Mercedes
Put that gear for control Z
– Vendos atë veshje për kontrollin Z
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. vajguri ahh
You wan go pour my kerosene
– Ti do të shkosh të derdhësh vajgurin tim

You know I’m a gang
– Ti e di që unë jam një bandë
You know I’m a gangster
– E di që jam gangster.
Enemies fast, sha-shalli faster
– Armiqtë shpejt, sha-shalli më shpejt
Any man that mend me is a bastard
– Çdo njeri që më ndreqë është bastard
Try dey stay lowkey no cast am
– Provoni dey stay lowkey no cast am
No dey cast, no dey cast am
– Nuk ka dey cast, nuk ka dey cast am
It’s half pass, it’s half pass one
– Është gjysmë kalim, është gjysmë kalim një
Men on guard, men dey guarder
– Burra në roje, burra dey guarder
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Defekt ganj (rrugë e qartë), defekt ganja

They say me na philosopher
– Më thonë na filozof
I dey study philosophy say
– I dey studiuar filozofi thonë
Too hot you can’t handle me
– Shumë nxehtë nuk mund të më përballosh
Full squad under canopy
– Skuadra e plotë nën kulm
What cannot be say cannot be
– Ajo që nuk mund të thuhet nuk mund të jetë
So no go commity felony
– Pra, jo shko krim i komitetit
Plutomanias all of them know me
– Plutomani të gjithë ata më njohin
Wahala say
– Wahala say

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Kostoja e jetesës na ju as nuk e dini thonë, na ju as nuk e dini
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Kostoja e jetesës na ju as nuk e dini thonë (nagode), na ju as nuk e dini
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Vetëm dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Vetëm dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutoni djalë nuk ka dashuri që më bëjnë mbret TË OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Asnjë djalë kurvë asnjë dashuri që më bën mbret TË OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Që nga dita kur kam lindur, dita kur kam lindur i dey order oscroh say
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Që nga dita kur kam lindur, dita kur kam lindur i dey order oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-line)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Më lejoni të lidh pepperline tim-line)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: