The Moody Blues – Nights In White Satin Anglisht Tekste Këngësh & Shqiptarë Përkthime

Videoklip

Tekste Këngësh

Nights in white satin
– Netë në saten të bardhë
Never reaching the end
– Asnjëherë nuk arrin në fund
Letters I’ve written
– Letra që kam shkruar
Never meaning to send
– Kurrë nuk do të thotë të dërgosh

Beauty I’d always missed
– Bukurinë gjithmonë e kisha humbur
With these eyes before
– Me këta sy para
Just what the truth is
– Vetëm ajo që është e vërteta
I can’t say anymore
– Nuk mund të them më

‘Cause I love you
– Sepse të dua
Yes, I love you
– Po, të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua

Gazing at people
– Vështrimi i njerëzve
Some hand in hand
– Disa dorë për dore
Just what I’m going through
– Vetëm atë që po kaloj
They can’t understand
– Ata nuk mund ta kuptojnë

Some try to tell me
– Disa përpiqen të më thonë
Thoughts they cannot defend
– Mendime që nuk mund t’i mbrojnë
Just what you want to be
– Vetëm atë që dëshironi të jeni
You will be in the end
– Ju do të jeni në fund

And I love you
– Dhe unë të dua
Yes, I love you
– Po, të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua

Nights in white satin
– Netë në saten të bardhë
Never reaching the end
– Asnjëherë nuk arrin në fund
Letters I’ve written
– Letra që kam shkruar
Never meaning to send
– Kurrë nuk do të thotë të dërgosh

Beauty I’ve always missed
– Bukuria që më ka munguar gjithmonë
With these eyes before
– Me këta sy para
Just what the truth is
– Vetëm ajo që është e vërteta
I can’t say anymore
– Nuk mund të them më

‘Cause I love you
– Sepse të dua
Yes, I love you
– Po, të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua

‘Cause I love you
– Sepse të dua
Yes, I love you
– Po, të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua
Oh, how I love you
– Oh, sa të dua


The Moody Blues

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: