Search Lyrics & Translation:

Coldplay – Viva La Vida Енглески Текст Песме & Српски Преводи

Видео клип

Текст Песме

I used to rule the world
– Некада сам владао светом
Seas would rise when I gave the word
– Мора ће се подићи кад дам реч
Now in the morning, I sleep alone
– Сада ујутро спавам сам
Sweep the streets I used to own
– Пометање улица које су некада припадале мени

I used to roll the dice
– Некада сам бацао коцкице
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Осети страх у очима мог непријатеља
Listened as the crowd would sing
– Слушао сам како публика пева
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Сада је стари краљ мртав, живео краљ”

One minute I held the key
– Један минут сам држао кључ у рукама
Next, the walls were closed on me
– Тада су се зидови затворили око мене
And I discovered that my castles stand
– И открио сам да моје браве стоје
Upon pillars of salt and pillars of sand
– На солним стубовима и песковитим стубовима

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Чујем звоњење јерусалимских звона
Roman cavalry choirs are singing
– Певају хор римске коњице
Be my mirror, my sword and shield
– Буди моје огледало, мој мач и штит
My missionaries in a foreign field
– Моји мисионари у страној земљи

For some reason, I can’t explain
– Из неког разлога, не могу да објасним
Once you’d gone, there was never
– Једном кад сте отишли, никад више није било
Never an honest word
– Никада ниједна искрена реч
And that was when I ruled the world
– И тада сам владао светом

It was a wicked and wild wind
– Био је то зао и Дивљи ветар
Blew down the doors to let me in
– Срушена врата да ме пусте унутра
Shattered windows and the sound of drums
– Разбијени прозори и звук бубњева
People couldn’t believe what I’d become
– Људи нису могли да верују ко сам постао

Revolutionaries wait
– Револуционари чекају
For my head on a silver plate
– За моју главу на сребрном пладњу
Just a puppet on a lonely string
– Само лутка на усамљеном концу
Oh, who would ever want to be king?
– Ох, ко би икада желео да буде краљ?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Чујем звоњење јерусалимских звона
Roman cavalry choirs are singing
– Певају хор римске коњице
Be my mirror, my sword and shield
– Буди моје огледало, мој мач и штит
My missionaries in a foreign field
– Моји мисионари у страној земљи

For some reason, I can’t explain
– Из неког разлога, не могу да објасним
I know Saint Peter won’t call my name
– Знам да Свети Петар неће рећи моје име
Never an honest word
– Никада ниједна искрена реч
But that was when I ruled the world
– Али тада сам владао светом

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Чујте звоњење јерусалимских звона
Roman cavalry choirs are singing
– Певају хор римске коњице
Be my mirror, my sword and shield
– Буди моје огледало, мој мач и штит
My missionaries in a foreign field
– Моји мисионари у страној земљи

For some reason, I can’t explain
– Из неког разлога, не могу да објасним
I know Saint Peter won’t call my name
– Знам да Свети Петар неће рећи моје име
Never an honest word
– Никада ниједна искрена реч
But that was when I ruled the world
– Али тада сам владао светом


Coldplay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: