French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) Енглески Текст Песме & Српски Преводи

Видео клип

Текст Песме

It’s not good enough for me
– За мене то није довољно добро
Since I’ve been with you, ooh
– Откад сам са тобом, Ооох

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– То вам неће успети, нико се не може поредити са мном, Не, не

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Убићу ово пиће кад будем усран.
I should know how to pick up
– Морам да знам како да подигнем слушалицу
I’m gonna catch the rhythm
– Ухватићу ритам
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Док се прикрада за мене, ох, и она се приклони

I had enough convo for 24
– Имао сам довољно конвоја 24 сата
I peep’d you from across the room
– Гледао сам те са другог краја собе
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Лепо мало тело плеше као ГоГо, Хеј

And you are unforgettable
– А ти си незабораван
I need to get you alone, ooh
– Морам бити сам са тобом, Оох

Why not?
– Зашто не?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Проклето се добро проводимо, никада никога не повредимо.
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Имам мало пића, али то није Бацарди
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Ако сте волели ову девојку, онда ми је жао
I got to give it to her like we in a marriage
– Морам јој то дати као да смо у браку

Oh-oh, like we in a hurry
– Ох, као да журимо
No, no, I won’t tell nobody
– Не, Не, нећу никоме рећи
You’re on your level too
– И ви сте на свом нивоу
Tryna do what lovers do
– Покушавам да радим оно што љубавници раде

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– Осећам се као да сам управо изашао из игре, Бузи (Бузи)
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– Ако желе драму, имају “Узи” (Узи).
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– Пошаљите целу посаду на брод за крстарење (крстарење)
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– Избацујете ствари које нећете видети ни у филмовима (филмови)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– Возите се са мном, возите се са мном, шефе (шефе)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– Имам тврду главу, али њена гуза је мека (мека)
She want the last name with the ring on it
– Жели презиме са прстеном на њему
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– . јер сам извукао милион у готовини и рекао јој да има знак.

And you are unforgettable
– А ти си незабораван
I need to get you alone
– Морам бити сам са тобом
Now you wanna choose
– Сада желите да изаберете
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Само пљесните шумеће у”коозију”

It’s not good enough for me
– За мене то није довољно добро
Since I’ve been with you, ooh
– Откад сам са тобом, Ооох

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Убићу ово пиће кад будем усран.
I should know how to pick up
– Морам да знам како да подигнем слушалицу
I’m gonna catch the rhythm
– Ухватићу ритам
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Док се прикрада за мене, ох, и она се приклони

I had enough convo for 24
– Имао сам довољно конвоја 24 сата
I peep’d you from across the room
– Гледао сам те са другог краја собе
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Лепо мало тело плеше као ГоГо, Хеј

And you are unforgettable
– А ти си незабораван
I need to get you alone, ooh
– Морам бити сам са тобом, Оох
Why not?
– Зашто не?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Проклето се добро проводимо, никада никога не повредимо.
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Имам мало пића, али то није Бацарди
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Ако сте волели ову девојку, онда ми је жао
I got to give it to her like we in a marriage
– Морам јој то дати као да смо у браку

Oh, like we in a hurry
– Ох, као да журимо
No, no, I won’t tell nobody
– Не, Не, нећу никоме рећи
You’re on your level too
– И ви сте на свом нивоу
Tryna do what lovers do
– Покушавам да радим оно што љубавници раде

Oh-oh, you ain’t enough for me
– Ох-ох, нисам довољан
Too much for you alone
– Превише за тебе
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– Душо, иди и узми неколико лоших куја, доведи их кући
Know the jet’s on me
– Знајте да је авион иза мене
I’ma curve my best for you, you know
– Учинићу све што могу за тебе, Знаш
So pick up that dress for me
– Зато ми набавите ову хаљину
Leave the rest on
– Остатак оставите на

Too much convo 24 hours
– Превише конвоја за 24 сата
When you stand next to 24 karats
– Када стојите поред 24 карата
She left her man at home
– Оставила је свог мушкарца код куће
She don’t love him no more
– Више га не воли
I want your mind and your body
– Желим твој ум и твоје тело
Don’t mind nobody
– Не обраћајте пажњу ни на кога
So, you don’t ever hurt nobody
– Дакле, никада никога не повредите
Baby girl work your body
– Беба, ради своје тело
Work your body
– Радите на свом телу

And you are unforgettable
– А ти си незабораван
I need to get you alone
– Морам бити сам са тобом
Now you wanna choose
– Сада желите да изаберете
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Само пљесните шумеће у”коозију”
Why not?
– Зашто не?

Oh, like we in a hurry
– Ох, као да журимо
No, no, I won’t tell nobody
– Не, Не, нећу никоме рећи
You’re on your level too
– И ви сте на свом нивоу
Tryna do what lovers do
– Покушавам да радим оно што љубавници раде


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: