Future – Wicked Енглески Текст Песме & Српски Преводи

Видео клип

Текст Песме

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Зле мелодије, да ли знате о чему причам?
Wassup
– Шта се дешава?

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Станите у мотор, разбијте контролну таблу
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Станите у мотор, разбијте контролну таблу
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Свеће горе, новац гори, гробље ових црња
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Фантом паркира, велики лаје”Хеј”
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Крваве приче о мени, ох-ох-ох
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Беба жели ту перику, ох-ох-ох-ох
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Капље ми “Цартиер”, Оох-Оох-Оох
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Окачио сам златну птицу на тебе, ево шта се дешава
I put that lingo on her, she was Spanish
– Нанела сам овај жаргон на њу, била је Шпанка
I fill a one liter up with Xannies
– Напуним један литар Ксаннисом
This continental and it’s panoramic
– То је континентални хотел са панорамским погледом
It’s complimentary to the savages
– То је комплимент дивљацима
You fuck around with me, it be a tragedy
– Ако се зезаш са мном, то ће бити трагедија
I want green, green, green, all asparagus
– Желим зелену, зелену, зелену, све шпароге
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Пијем мршаво, мршаво, мршаво, није срамотно

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Вау, зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло

Now she going, now that bitch going
– Сада одлази, сада та кучка одлази
I purchase Avion and now she lit, huh
– Купујем Авион и сада гори, да
Wedding band rings on me lit, huh
– Веренички прстен на мени гори, да
Married to the game, I’m the shit, huh
– Ожењен игром, ја сам срање, да
Woah, woah, woah, woah
– Уоу, уоу, уоу, уоу
Bitch we made men
– Кучко, створили смо мушкарце
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Нећемо се утапати у креветиће које не можемо добити.
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Не можеш ставити кучку на Instagram, нисам погодио, да
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– А онда она каже неистину о мени, јер се не представља ни хрена, већ
She want that big-big dog status
– Жели статус великог-преболског пса
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Био сам у уличици са тим врећама од никла, рачунао сам
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Сада сам у статусу талибанске банде, то се догађа.
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– А ти црње не можеш да се приближиш јер ме не познајеш
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– То више није потапање и брисање, није дискретан тон.
These bitches see me and they panic
– Ове кучке ме виде и паниче
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Не могу да верујем, био сам на углу и коцкао се.

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Станите у мотор, разбијте контролну таблу
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Станите у мотор, разбијте контролну таблу
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Стани, зло, зло, зло, зло


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: