Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaSUColdplay - Viva La Vida Basa inggris Lirik & Basa sunda Tarjamahan

Coldplay – Viva La Vida Basa inggris Lirik & Basa sunda Tarjamahan

Vidéo Klip

Lirik

I used to rule the world
– Abdi biasa maréntah dunya
Seas would rise when I gave the word
– Sagara bakal naek lamun kuring méré kecap
Now in the morning, I sleep alone
– Tapi pagi-pagi aku tidur sorang-sorang
Sweep the streets I used to own
– Nyapu jalan kuring dipaké pikeun sorangan

I used to roll the dice
– Kuring dipaké pikeun gulung dadu
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Rasa takut di mata musuh ku
Listened as the crowd would sing
– Dengekeun sakumaha panongton bakal nyanyi
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Ayeuna raja heubeul geus maot, lila hirup raja”

One minute I held the key
– Hiji menit kuring nyekel konci
Next, the walls were closed on me
– Saterusna, tembok-tembokna ditutup pikeun kuring
And I discovered that my castles stand
– Jeung kuring manggihan yén istana kuring nangtung
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Dina pilar salah jeung pilar keusik

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Kuring ngadéngé Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
– Kor kavaleri romawi nyanyi
Be my mirror, my sword and shield
– Jadi mirteung kuring, pedang jeung tameng kuring
My missionaries in a foreign field
– Misionaris abdi di widang asing

For some reason, I can’t explain
– Ku sababaraha alesan, kuring teu bisa ngajelaskeun
Once you’d gone, there was never
– Sakali anjeun geus isro, aya pernah
Never an honest word
– Teu pernah kecap jujur
And that was when I ruled the world
– Jeung éta nalika kuring maréntah dunya

It was a wicked and wild wind
– Ieu angin jahat jeung liar
Blew down the doors to let me in
– Mengibas-ngibaskan pintu-pintu untuk melepasku
Shattered windows and the sound of drums
– Jandéla nu peupeus jeung sora kendang
People couldn’t believe what I’d become
– Jalma-jalma teu percaya kana naon anu bakal kuring jadi

Revolutionaries wait
– Révolusioner ngadagoan
For my head on a silver plate
– Pikeun sirah kuring dina piring pérak
Just a puppet on a lonely string
– Ngan hiji wayang dina string sepi
Oh, who would ever want to be king?
– Saha nu hayang jadi raja?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Kuring ngadéngé Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
– Kor kavaleri romawi nyanyi
Be my mirror, my sword and shield
– Jadi mirteung kuring, pedang jeung tameng kuring
My missionaries in a foreign field
– Misionaris abdi di widang asing

For some reason, I can’t explain
– Ku sababaraha alesan, kuring teu bisa ngajelaskeun
I know Saint Peter won’t call my name
– Kuring nyaho Saint Peter moal nelepon ngaran kuring
Never an honest word
– Teu pernah kecap jujur
But that was when I ruled the world
– Tapi éta nalika kuring maréntah dunya

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Dengekeun Yerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
– Kor kavaleri romawi nyanyi
Be my mirror, my sword and shield
– Jadi mirteung kuring, pedang jeung tameng kuring
My missionaries in a foreign field
– Misionaris abdi di widang asing

For some reason, I can’t explain
– Ku sababaraha alesan, kuring teu bisa ngajelaskeun
I know Saint Peter won’t call my name
– Kuring nyaho Saint Peter moal nelepon ngaran kuring
Never an honest word
– Teu pernah kecap jujur
But that was when I ruled the world
– Tapi éta nalika kuring maréntah dunya


Coldplay
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: