Foo Fighters – Everlong Engelsk Lyrisk & Svensk Translations

videoklipp

Lyrisk

Hello
– Hej
I’ve waited here for you
– Jag har väntat här på dig
Everlong
– Everlong
Tonight
– Kväll
I throw myself into
– Jag kastar mig in i
And out of the red, out of her head, she sang
– Och ur det röda, ur huvudet, sjöng hon

Come down
– Falla
And waste away with me
– Och slösa bort med mig
Down with me
– Ner med mig
Slow how
– Långsamt hur
You wanted it to be
– Du ville att det skulle vara

I’m over my head, out of her head she sang
– Jag är över mitt huvud, ur hennes huvud sjöng hon
And I wonder, when I sing along with you
– Och jag undrar, när jag sjunger med dig
If everything could ever feel this real forever
– Om allt någonsin kunde känna detta verkliga för alltid
If anything could ever be this good again
– Om någonting någonsin kunde vara så bra igen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det enda jag någonsin kommer att fråga dig
You gotta promise not to stop when I say when
– Du måste lova att inte sluta när jag säger när
She sang
– Hon sjöng

Breathe out
– Andas ut
So I can breathe you in
– Så jag kan andas in dig
Hold you in
– Håll dig i
And now
– Och nu
I know you’ve always been there
– Jag vet att du alltid har varit där

Out of your head, out of my head I sang
– Ur ditt huvud, ur mitt huvud sjöng jag

And I wonder when I sing along with you
– Och jag undrar när jag sjunger med dig
If everything could ever feel this real forever
– Om allt någonsin kunde känna detta verkliga för alltid
If anything could ever be this good again
– Om någonting någonsin kunde vara så bra igen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det enda jag någonsin kommer att fråga dig
You gotta promise not to stop when I say when
– Du måste lova att inte sluta när jag säger när
She sang
– Hon sjöng

And I wonder
– Och jag undrar
If everything could ever feel this real forever
– Om allt någonsin kunde känna detta verkliga för alltid
If anything could ever be this good again
– Om någonting någonsin kunde vara så bra igen
The only thing I’ll ever ask of you
– Det enda jag någonsin kommer att fråga dig
You gotta promise not to stop when I say when
– Du måste lova att inte sluta när jag säger när


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: