Lakim – A Pimp Named Slickback Engelsk Lyrisk & Svensk Translations

videoklipp

Lyrisk

And what do you do again?
– Och vad gör du igen?
I’m in a
– Jag är i en
Don’t do that
– Gör inte det
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– En doggy bag är 90 spänn en tepåse är 50 men
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Jag måste be dig att ursäkta mig just nu
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Se jag är snäll, du vet, på ett riktigt datum

That’s a pimp
– Det är en hallick
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha – tha-det är en hallick Hallick. Nej!
That’s a pimp name Slickba-
– Det är ett hallicknamn Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha – tha-det är en hallick
That’s a pimp
– Det är en hallick
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha – tha-det är en hallick Hallick. Nej!
That’s a pimp name
– Det är ett hallicknamn
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-tha-det är en hallick namn Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No! No! Slickback
– Nej! Nej! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No nigga! Slickback
– Ingen nigga! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No! No! Slickback
– Nej! Nej! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No nigga!
– Ingen nigga!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp som heter Slickback tillbaka
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp som heter Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp som heter Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp som heter Slickback tillbaka
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Slick back back
– Slick tillbaka tillbaka
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Slick back back
– Slick tillbaka tillbaka
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Say it with me now!
– Säg det med mig nu!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nigga im en hallick Hallick Hallick Hallick
Named named named named
– Namngiven namngiven namngiven namngiven
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tillbaka tillbaka
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Namngiven namngiven namngiven namngiven
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tillbaka tillbaka
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp Pimp – i – i – I-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Namngiven namngiven na – a – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-SLI-slick
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– En hallick som heter sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Say it with me now!
– Säg det med mig nu!
Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

That’s a pimp
– Det är en hallick
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha – tha-det är en hallick Hallick. Nej!
That’s a pimp name Slickba-
– Det är ett hallicknamn Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha – tha-det är en hallick
That’s a pimp
– Det är en hallick
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha – tha-det är en hallick Hallick. Nej!
That’s a pimp name
– Det är ett hallicknamn
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-tha-det är en hallick namn Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No! No! Slickback
– Nej! Nej! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No nigga! Slickback
– Ingen nigga! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No! No! Slickback
– Nej! Nej! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Det är vad jag sa, Slickback
No nigga!
– Ingen nigga!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp som heter Slickback tillbaka
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp som heter Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp som heter Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp som heter Slickback tillbaka
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Pimp named
– Pimp heter
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Slick back back
– Slick tillbaka tillbaka
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Slick back back
– Slick tillbaka tillbaka
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Say it with me now!
– Säg det med mig nu!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nigga im en hallick Hallick Hallick Hallick
Named named named named
– Namngiven namngiven namngiven namngiven
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tillbaka tillbaka
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Namngiven namngiven namngiven namngiven
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tillbaka tillbaka
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp Pimp – i – i – I-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Namngiven namngiven na – a – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-SLI-slick
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– En hallick som heter sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga är du döv!
I’m a pimp named Slickback
– Jag är en hallick som heter Slickback
Say it with me now!
– Säg det med mig nu!
Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick

Pimp
– Hallick

Nigga im a pimp
– Nigga im en hallick


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: