Marika Hackman – I Follow Rivers Engelsk Lyrisk & Svensk Translations

videoklipp

Lyrisk

Oh, I beg you
– Åh, jag ber dig
Can I follow?
– Får jag följa med?
Oh, I ask you
– Åh, jag frågar dig
Why not always?
– Varför inte alltid?

Be the ocean
– Var havet
Where I unravel
– Där jag unravel
Be my only
– Var min enda
Be the water where I’m wading
– Var vattnet där jag vadar

You’re my river running high
– Du är min flod som rinner högt
Run deep, run wild
– Kör djupt, kör vild

I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Deep sea, baby, I follow you
– Djupt hav, älskling, jag följer dig
I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Dark room, honey
– Mörkt rum, älskling
I follow you
– Jag följer dig

He’s a message
– Han är ett budskap
I’m the runner
– Jag är löparen
He’s a rebel
– Han är en rebell
I’m a daughter waiting for you
– Jag är en dotter som väntar på dig

You’re my river running high
– Du är min flod som rinner högt
Run deep, run wild
– Kör djupt, kör vild

I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Deep sea, baby, I follow you
– Djupt hav, älskling, jag följer dig
I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Dark room, honey
– Mörkt rum, älskling
I follow you
– Jag följer dig

You’re my river runnin’ high
– Du är min flod som rinner högt
Run deep, run wild
– Kör djupt, kör vild

I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Deep sea, baby, I follow you
– Djupt hav, älskling, jag följer dig
I follow, I follow you
– Jag följer, jag följer dig
Dark room, honey
– Mörkt rum, älskling
I follow you
– Jag följer dig


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: