Tam Sir – Coup du marteau (feat. Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy & PSK) Fransk Lyrisk & Svensk Translations

videoklipp

Lyrisk

La Côte d’ivoire, Espérance Terre d’Hospitalité reçoit l’Afrique
– Elfenbenskusten, ett land av gästfrihet välkomnar Afrika
Jour de fête, TAMSIIIR
– Festlig dag, TAMSIIIR
C’est quoi? je vous sens pas hein
– Vad är det? Jag kan inte känna dig va
Ya, eh, j’aime pas hein
– Ya, Hej, Jag gillar det inte va
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Ya là là
– Ya där där
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Appeleeez
– Calleez

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Även om du gör k xxxr xxxket xxxgbou det är zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Det är en festlig dag, ut kommer gången
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Det är chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Det är chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
Tché
– TCH
Tché
– TCH
On est dedans
– Vi är med

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça
– Låt oss gå med det här
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça, tchou tchou
– Låt oss gå med det här, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça
– Låt oss gå med det här
Èpkêssè
– Ekkess millimeter
Ya pas conseils hein
– Det finns inga tips va
Allume seulement
– Slå bara på

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hej Qiz tobolez, hammarslag (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Kom ner med ett hammarslag (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Vi trycker (gå av ma eh), vi trycker, vi trycker
On pousse, on pousse, on pousse
– Vi trycker, vi trycker, vi trycker
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Hammarslag, Hammarslaget

Tu fais ça pour quoi?
– Varför gör du det här?
Ya coup d’pied dedans hein
– Ya sparka in huh
Hommage à toi Président Douk Saga
– Hyllning till dig President Douk Saga
Venez, Venez danser
– Kom, Kom och dansa
La Côte d’ivoire reçoit l’Afrique, ça va chauffer
– Elfenbenskusten får afrika, det kommer att värma upp
On fait ça bien, on t’a parlé, Ici c’est la joie
– Vi gör det rätt, vi har pratat med dig, här är det glädje
Tout est carré
– Allt är fyrkantigt
Lui qui, mais c’est qui qui s’est barré eh
– Han som, men vem är den som lämnade eh
Coup du Marteau
– Slag av hammaren

Regardez comment on maitrise le wé
– Se hur vi behärskar vi
Tous les drapeaux sont levés
– Alla flaggor är hissade
Africa, on en est fier
– Afrika, vi är stolta över det
Allez toujours debout
– Gå alltid på fötterna
On est jamais fé
– Vi är aldrig … XD

Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, tchou tchou
– Tchouka, tchou tchou

Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Qui mousse? c’est nous
– Vem skummar? det här är vi
Descends
– falla
Descends
– falla
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Eh les gars, on se met en position
– Hej killar, låt oss komma i position

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Även om du gör k xxxr xxxket xxxgbou det är zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Det är en festlig dag, ut kommer gången
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Det är chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Det är chor
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
C’est tchor eh
– Det är chor eh
C’est tchor
– Det är chor
Tché
– TCH
Tché
– TCH
On est dedans
– Vi är med

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça
– Låt oss gå med det här
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça, tchou tchou
– Låt oss gå med det här, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Xxpk xxss XX, hon förlorade sin tchouroukou
Allons avec ça
– Låt oss gå med det här
Èpkêssè
– Ekkess millimeter

Si tu es fatigué, faut djor hein
– Om du är trött måste du djor va
Nous on est là
– Vi finns här

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hej Qiz tobolez, hammarslag (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Kom ner med ett hammarslag (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Vi trycker (gå av ma eh), vi trycker, vi trycker
On pousse, on pousse, on pousse
– Vi trycker, vi trycker, vi trycker
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Hammarslag, Hammarslaget

Ya là
– Ya där
Ya là
– Ya där
Ya là
– Ya där
Ya là
– Ya där
Ya là
– Ya där
Ya là
– Ya där

Sharaftou ala bala de Paiya (Bienvenue au pays du Paiya)
– Sharaftou ala bala de Paiya (Välkommen till landet av Paiya)

Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej vi
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej vi
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej vi
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah
Eh wé
– Hej vi
Wouh ah
– Wooh ah
Wouh ah
– Wooh ah

Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka
– Chuka
Ya pas état d’esprit hein
– Det finns inget sinnestillstånd va
On est venu pour gagner
– Vi kom för att vinna


Tam Sir

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: