Tems – Me & U Engelsk Lyrisk & Svensk Translations

videoklipp

Lyrisk

You
– Du

You
– Du
Hmm, yeah
– Hmm, ja

This is my decision, decision
– Detta är mitt beslut, beslut
This is my decision
– Detta är mitt beslut
I don’t think you listen, you listen
– Jag tror inte att du lyssnar, du lyssnar
I don’t think you listen
– Jag tror inte att du lyssnar

For me to come out, it must mean I’m at the door
– För att jag ska komma ut måste det betyda att jag är vid dörren
It must mean I’m not the same
– Det måste betyda att jag inte är densamma
It must mean I’m on your case
– Det måste betyda att jag är på ditt fall
For me to come out, it means that I’m at the door
– För att jag ska komma ut betyder det att jag är vid dörren
I want to show you my world
– Jag vill visa dig min värld

Give me one break, I need faith
– Ge mig en paus, Jag behöver tro
Faith to believe you, faith to receive you
– Tro att tro dig, tro att ta emot dig
Give me something I’m lacking
– Ge mig något jag saknar
I don’t need nothing
– Jag behöver inget
You are my everything
– Du är mitt allt

Only me and you, only me and you (you)
– Bara jag och du, bara jag och du (du)
Only me and you, only me and you
– Bara jag och du, bara jag och du
Only me, only you
– Bara jag, bara du
Only me and you (you)
– Bara jag och du (du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and you, only me and you
– Bara jag och du, bara jag och du

Make me your matter
– Gör mig till din sak
Make me your matter
– Gör mig till din sak
Make me your matter
– Gör mig till din sak
Show me your substance
– Visa mig ditt ämne
Make me your person
– Gör mig till din person
Make me your person
– Gör mig till din person

Give me one break, I need faith
– Ge mig en paus, Jag behöver tro
Faith to believe you, faith to receive you
– Tro att tro dig, tro att ta emot dig
Give me something I’m lacking
– Ge mig något jag saknar
I don’t need nothing
– Jag behöver inget
You are my everything
– Du är mitt allt

Only me and you, only me and you (you)
– Bara jag och du, bara jag och du (du)
Only me and you, only me and you
– Bara jag och du, bara jag och du
Only me, only you
– Bara jag, bara du
Only me and you (you)
– Bara jag och du (du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and you, only me and you
– Bara jag och du, bara jag och du

All I want, only me and you
– Allt jag vill, bara jag och du
All I want, only me and you
– Allt jag vill, bara jag och du
All I want, only me and you
– Allt jag vill, bara jag och du
All I want, only me and you
– Allt jag vill, bara jag och du

Only me and you, me and you (me and you)
– Bara jag och du, jag och du (jag och du)
Only me and you (me and you)
– Bara jag och du (jag och du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and, me and, and you (me and you)
– Bara jag och, jag och, och du (jag och du)
Only me and you (me and you)
– Bara jag och du (jag och du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and, me and, and you
– Bara jag och, jag och, och du

Me and you (me and you)
– Jag och du (me and you)
Only me and you (me and you)
– Bara jag och du (jag och du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and, me and, yeah, you
– Bara jag och, jag och, ja, du
Only me and you (me and you)
– Bara jag och du (jag och du)
Only me and you
– Bara jag och du
Only me and you
– Bara jag och du


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: