Etiket: ईटालियन

  • Tananai – TANGO ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

    Tananai – TANGO ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

    भिडियो क्लिप रचना Non c’è un amore senza una ragazza che pianga – रोइरहेकी केटी बिना प्रेम छैन Non c’è più telepatia – अब टेलिपेथी छैन È un’ora che ti aspetto – म एक घण्टा देखि तिम्रो प्रतीक्षामा छु Non volevo dirtelo al telefono – म तिमीलाई फोनमा भन्न चाहन्न Eravamo da me, abbiamo messo…

  • Lazza – CENERE ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

    Lazza – CENERE ईटालियन रचना & अङ्ग्रेजी अनुवादहरू

    भिडियो क्लिप रचना Heaven is a lie – स्वर्ग झूट हो Just give me some truth – मलाई केही सत्य दिनुहोस् Heaven is a lie – स्वर्ग झूट हो Just give me some truth – मलाई केही सत्य दिनुहोस् Heaven is a lie – स्वर्ग झूट हो Just give me some truth – मलाई केही…