Etiket: កូរ៉េ

 • SEVENTEEN – Super កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  SEVENTEEN – Super កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Ooh-ooh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, yeah – Ooh-ooh-ah-ah,ah-ah-ah,យាយ SEVENTEEN right here – ដប់ប្រាំពីរនៅទីនេះ 땅을 보고 계속 올랐지 정상까지 – ខ្ញុំបានមើលទៅនៅលើដីនិងបានរក្សាការកើនឡើងដល់កំពូល។ 많은 시련은 보란 듯이, I always win – ដូចដែលការសាកល្បងជាច្រើនបានបង្ហាញ,ខ្ញុំតែងតែឈ្នះ 강한 마음이 중요하지 (중요하지) – ចិត្តរឹងមាំមិនមានបញ្ហា(មិនមានបញ្ហា) 미래는 도망가지 않아 내가 놓기 전까지 – នាពេលអនាគតនេះមិនបានរត់ទៅឆ្ងាយរហូតដល់ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឱ្យវាទៅ. Da-rum-da-rim-da, 구름을 타고 여기저기로 (hey) – Da-rum-da-rim-da,ឡើងលើនិងចុះក្រោមនៅក្នុងពពក(ហេ) Da-rum-da-rim-da, 우리들의 긍지를 높이러 (hey) –…

 • Agust D – Haegeum កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Agust D – Haegeum កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Yeah, okay, okay – យាយ,មិនអីទេ,មិនអីទេ Yeah, yeah, yeah – យាយ,យាយ,យាយ 이 노래는 해금, yeah (uh), 올라타 봐 지금, yeah (uh) – បទចំរៀងនេះគឺ Hae-geum,yeah(uh),ឡើងឥឡូវនេះ,yeah(uh) 복작대는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 (woo, 해금) – ចង្វាក់បេះដូង Bokjakdae,ប្រហែលជានេះគឺជាការមួយផ្សេងទៀតផងដែរ hae-geum(woo,hae-geum) 이 노래는 해금, yeah (uh), 올라타 봐 지금, yeah (uh) – បទចំរៀងនេះគឺ Hae-geum,yeah(uh),ឡើងឥឡូវនេះ,yeah(uh) 복작대는 리듬, 어쩌면…

 • JISOO – FLOWER កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  JISOO – FLOWER កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង Eh-eh-eh-eh-eh – Eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh-eh – Eh-eh-eh-eh-eh ABC 도레미만큼 착했던 나 – ខ្ញុំគឺជាការល្អដូចជាទូរទស្សន៍ ABC Doremi. 그 눈빛이 싹 변했지 어쩌면 이 또한 나니까 – ភ្នែកដែលបានផ្លាស់ប្តូរ,ប្រហែលជាវាជាខ្ញុំ,ផងដែរ. 난 파란 나비처럼 날아가 – ខ្ញុំបានហោះហើរដូចមេអំបៅពណ៌ខៀវ. 잡지 못한 건 다 네 몫이니까 – អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមិនបានចាប់គឺមានរហូតដល់អ្នក. 활짝 꽃피웠던 시간도 이제 모두 – ទាំងអស់នៃពេលវេលាដែលខ្ញុំបាននៅក្នុង bloom ឥឡូវនេះ។ 내겐 lie, lie, lie – កុហក,កុហក,កុហកខ្ញុំ…

 • FIFTY FIFTY – Cupid កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  FIFTY FIFTY – Cupid កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង La-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la – La-la-la-la-la,la-la-la,la-la 불 꺼진 romantic, all my life – ភ្លឺចេញស្នេហា,ជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ 내 주위는 온통 lovely day – ថ្ងៃគួរឱ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅជុំវិញខ្ញុំ 내 눈 속에 비친 arrow sign (oh why, oh why, oh why, oh why?) – សញ្ញាព្រួញ(អូហេតុអ្វីបានជាអូហេតុអ្វីបានជាអូហេតុអ្វីបានជាអូហេតុអ្វីបាន?) I’m feeling lonely (lonely) – ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោ(ឯកោ) 그만 힐끗대고 말해줘요, hold me (hold me) – ឈប់និយាយជាមួយខ្ញុំ,កាន់ខ្ញុំ. 다시…

 • Jimin – Like Crazy កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Jimin – Like Crazy កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង (I think we could last forever) – (ខ្ញុំគិតថាយើងអាចស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត) (I’m afraid that everything will disappear) – (ខ្ញុំខ្លាចថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងរលាយបាត់) (Just trust me) – (គ្រាន់តែជឿជាក់លើខ្ញុំ) She’s saying, “Baby, 생각하지 마” – នាងបាននិយាយថា:,”ទារក,មិនគិតថា” There’s not a bad thing here tonight – មិនមានរឿងអាក្រក់នៅទីនេះយប់នេះ Baby, 떠나도 좋아 – ទារក,អ្នកអាចចាកចេញ។ 있어 줘 오늘까지만 – ស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ Watch me go, 날 적셔 밤새도록,…

 • JIN – Yours កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  JIN – Yours កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង 깊어진 하루 길어진 내 그림자 – ថ្ងៃជ្រៅប្រវែងស្រមោលរបស់ខ្ញុំ 저 멀리 해는 저물고 있어 – ព្រះអាទិត្យគឺជាការធ្លាក់ចុះដែលនៅឆ្ងាយ. 짙어 가는 어둠 속에서 헤매고 있나 봐 – អ្នកកំពុងវង្វេងនៅក្នុងភាពងងឹតក្រាស់. 이곳에 갇혀버린 걸까 – អ្នកកំពុងជាប់នៅទីនេះ។ 아직도 숨 쉬는 곳 – កន្លែងដែលត្រូវតែដកដង្ហើម 그곳에 다가가야 해 – យើងត្រូវការដើម្បីទទួលបាននៅទីនោះ. Every day you seem too far away – ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពេក Every time you do, I…

 • Paul Kim – You Remember កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  Paul Kim – You Remember កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង 이젠 아무렇지 않은 아주 오랜 기억들 – ឥឡូវនេះ,ការចងចាំយូរណាស់ដែលហាក់ដូចជាមិនទៅធ្វើការ. 네가 거기 있었는지 아무도 모르고 – គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាប្រសិនបើអ្នកបាននៅទីនោះ. 쉽게 지워지지 않는 아주 오랜 상처만 남아 – មានតែរបួសយូរណាស់ដែលមិនត្រូវបានលុបយ៉ាងងាយស្រួលគឺមាន 그때의 너는 기억한다 – បន្ទាប់មកអ្នកចាំ 다들 아무렇지 않게 작은 돌을 던지고 – មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេគប់ដុំថ្មតូចនៅខ្ញុំ. 소리쳐도 울어봐도, 들어준 이 없고 – អ្នកអាចស្រែក,អ្នកអាចយំ,អ្នកមិនអាចស្ដាប់. 눈물이 마를 때쯤엔, 너의 맘엔 미움만 남아 – នៅពេលដែលទឹកភ្នែកស្ងួត,មានតែស្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក.…

 • TAEYANG – VIBE (feat. Jimin of BTS) កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  TAEYANG – VIBE (feat. Jimin of BTS) កូរ៉េ ចម្រៀង & នខ្មែរ បកប្រែ

  វីដេអូក្លីប ចម្រៀង 말론 표현할 수 없지만 – Malone មិនអាចបង្ហាញពីវា,ប៉ុន្តែការ Girl, You gotta know You got that vibe – ក្មេងស្រី,អ្នក Gotta ដឹងថាអ្នកទទួលបានរំភើបថា 네 미소는 Fine Art – ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាសិល្បៈដ៏ល្អ 내 영혼을 깨워 – ភ្ញាក់ឡើងព្រលឹងខ្ញុំ You got me feelin’ so right yeah – អ្នកបានទទួលខ្ញុំ feelin’សិទ្ធិដូច្នេះយាយ It’s a vibe – វាជាការរំភើបមួយ Yeah eh – យាយ eh This gon’ be…