Search Lyrics & Translation:

Etiket: Hàn quốc

  • Paul Kim – You Remember Hàn quốc Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

    Paul Kim – You Remember Hàn quốc Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

    Video Clip Lời Bài Hát 이젠 아무렇지 않은 아주 오랜 기억들 – Bây giờ, những ký ức rất dài dường như không hoạt động. 네가 거기 있었는지 아무도 모르고 – Không ai biết bạn có ở đó không. 쉽게 지워지지 않는 아주 오랜 상처만 남아 – Chỉ có những vết thương rất dài không dễ […]


You need 5 second listen for Skip Ad