Argy & Omnya – Aria Espanyol Lyrics & Tagalog Mga pagsasalin

Klip Ng Video

Lyrics

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo

Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tambien que te obsequio tomo
– Gayundin na binibigyan kita ng regalo na kinukuha ko
Que te obsequio un bocatripo
– Na bigyan kita ng isang tasa ng tsaa
Tripo también que te obsequio
– Tripo din na ibinibigay ko sa iyo


Argy

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: