Ella Henderson – Alibi (feat. Rudimental) Ingles Lyrics & Tagalog Mga pagsasalin

Klip Ng Video

Lyrics

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Mas mahusay kang tumakbo at magtago, baby, alam ko kung nasaan ka kagabi
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Kaya ako ay lightin’ up ang langit, settin ‘ apoy sa iyong paraiso
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Mas mahusay kang tumakbo at magtago, baby, alam ko kung nasaan ka kagabi
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Kaya ako ay lightin’ up ang langit, settin ‘ apoy sa iyong paraiso
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Mas mahusay kang tumakbo at magtago, baby, alam ko kung nasaan ka kagabi
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Kaya ako ay lightin’ up ang langit, settin ‘ apoy sa iyong paraiso
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi

Gotta say I’m sorry and that liquor made me
– Gotta sabihin sorry at na alak ginawa sa akin
Your mama never tell you how to treat a lady?
– Ang iyong mama ay hindi kailanman sasabihin sa iyo kung paano ituring ang isang babae?
By this time tomorrow, you gon’ really hate me
– Sa oras na ito bukas, ikaw gon ‘ talagang galit sa akin
Bet you wish you never played me
– Taya na nais mong hindi mo ako nilalaro

You took her in our bed, you got no respect
– Kinuha mo siya sa aming kama, wala kang respeto
What did you expect? Now I burned this house down
– Ano ang inaasahan mo? Ngayon sinunog ko ang bahay na ito
To the left, I’m on to the next
– Sa kaliwa, ako sa susunod na
I’ma get my sweet revenge
– Nakukuha ko ang aking matamis na paghihiganti

Tell me, how do you lie so easily?
– Sabihin mo sa akin, Paano ka madaling magsinungaling?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ikaw ay naging messin ‘ sa kanya, Huwag gulo sa akin
Tell me, how do you lie so easily?
– Sabihin mo sa akin, Paano ka madaling magsinungaling?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ikaw ay naging messin ‘ sa kanya, Huwag gulo sa akin

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Mas mahusay kang tumakbo at magtago, baby, alam ko kung nasaan ka kagabi
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Kaya ako ay lightin’ up ang langit, settin ‘ apoy sa iyong paraiso
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Mas mahusay kang tumakbo at magtago, baby, alam ko kung nasaan ka kagabi
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Kaya ako ay lightin’ up ang langit, settin ‘ apoy sa iyong paraiso

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
You got no alibi
– Wala kang alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
No, no
– Hindi, hindi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi) mm-mm
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi) mm-mm
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh
– Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
You got no alibi
– Wala kang alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
Oh, no
– Oh, hindi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Hindi ka nakuha, hindi ka nakuha, wala kang alibi)
You ain’t got no alibi
– Wala kang alibi


Ella Henderson

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: