Jain – Makeba Ingles Lyrics & Tagalog Mga pagsasalin

Klip Ng Video

Lyrics

Ooohe, ooh
– Ooohe, ooh

Ooohe, ooh
– Ooohe, ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo

I want to hear your breath just next to my soul
– Nais kong marinig ang iyong hininga sa tabi lamang ng aking kaluluwa
I want to feel oppress without any rest
– Gusto kong makaramdam ng pang-aapi nang walang pahinga
I want to see you sing
– Gusto kong makita kang kumanta
I want to see you fight
– Gusto kong makita kang lumaban
Because you are the real beauty of human right
– Dahil ikaw ang tunay na kagandahan ng karapatang pantao

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo

Nobody can beat the Mama Africa
– Walang makakatalo sa Mama Africa
You follow the beat that she’s going to give ya
– Sundin mo ang beat na ibibigay niya ya
Only her smile can all make it go
– Tanging ang kanyang ngiti lamang ang makakapagpasaya sa lahat
The sufferation of a thousand more
– Ang paghihirap ng isang libong higit pa

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Maaari ba akong makakuha ng isang ” oohe?”Makeba
Makes my body dance for you
– Ginagawa ang sayaw ng aking katawan para sa iyo

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ooohe, Makeba ma qué bella


Jain

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: