Kiss – I Was Made For Lovin’ You Ingles Lyrics & Tagalog Mga pagsasalin

Klip Ng Video

Lyrics

Mmm, yeah!
– Mmm, oo!

Tonight, I want to give it all to you
– Ngayong gabi, Nais kong ibigay ang lahat sa iyo
In the darkness, there’s so much I want to do
– Sa dilim, marami akong gustong gawin
And tonight, I want to lay it at your feet
– At ngayong gabi, Nais kong ilatag ito sa iyong paanan
‘Cause girl, I was made for you
– Dahil babae, ako ay ginawa para sa iyo
And girl, you were made for me
– At babae, ikaw ay ginawa para sa akin

I was made for lovin’ you, baby
– Ginawa ako para sa lovin’ you, baby
You were made for lovin’ me
– Ikaw ay ginawa para sa lovin ‘ me
And I can’t get enough of you, baby
– At hindi ako makakakuha ng sapat sa iyo, baby
Can you get enough of me?
– Maaari ka bang makakuha ng sapat sa akin?

Tonight, I want to see it in your eyes
– Ngayong gabi, Nais kong makita ito sa iyong mga mata
Feel the magic, there’s something that drives me wild
– Pakiramdam ang mahika, mayroong isang bagay na nagtutulak sa akin ng ligaw
And tonight, we’re gonna make it all come true
– At ngayong gabi, gagawin nating totoo ang lahat
‘Cause girl, you were made for me
– Dahil babae, ikaw ay ginawa para sa akin
And girl, I was made for you
– At babae, ako ay ginawa para sa iyo

I was made for lovin’ you, baby
– Ginawa ako para sa lovin’ you, baby
You were made for lovin’ me
– Ikaw ay ginawa para sa lovin ‘ me
And I can’t get enough of you, baby
– At hindi ako makakakuha ng sapat sa iyo, baby
Can you get enough of me?
– Maaari ka bang makakuha ng sapat sa akin?

I was made for lovin’ you, baby
– Ginawa ako para sa lovin’ you, baby
You were made for lovin’ me
– Ikaw ay ginawa para sa lovin ‘ me
And I can give it all to you, baby
– At maibibigay ko ang lahat sa iyo, baby
Can you give it all to me?
– Maaari mo bang ibigay ang lahat sa akin?

Oh, can’t get enough
– Oh, hindi makakuha ng sapat
I can’t get enough
– Hindi ako makakakuha ng sapat
I can’t get enough
– Hindi ako makakakuha ng sapat

I was made for lovin’ you, baby
– Ginawa ako para sa lovin’ you, baby
You were made for lovin’ me
– Ikaw ay ginawa para sa lovin ‘ me
And I can’t get enough of you, baby
– At hindi ako makakakuha ng sapat sa iyo, baby
Can you get enough of me?
– Maaari ka bang makakuha ng sapat sa akin?

Oh, I was made
– Oh, ako ay ginawa
You were made
– Ikaw ay ginawa
I can’t get enough
– Hindi ako makakakuha ng sapat
No, I can’t get enough
– Hindi, Hindi ako makakakuha ng sapat

I was made for lovin’ you, baby
– Ginawa ako para sa lovin’ you, baby
You were made for lovin’ me
– Ikaw ay ginawa para sa lovin ‘ me
And I can’t get enough of you, baby
– At hindi ako makakakuha ng sapat sa iyo, baby
Can you get enough of me?
– Maaari ka bang makakuha ng sapat sa akin?


Kiss

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: