Qing Madi – American Love Ingles Lyrics & Tagalog Mga pagsasalin

Klip Ng Video

Lyrics

Travelled ’round the world, I no cast
– Naglakbay ‘ sa buong mundo, wala akong cast
But if I climb the train, e don pass you
– Pero kung akyatin ko ang Tren, E Don pumasa ka
Traveled ’round the world, now I found you
– Naglakbay ‘ sa buong mundo, ngayon natagpuan kita
And if I catch the plane, e don catch
– At kung mahuli ko ang eroplano, e don mahuli
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– At inaasahan kong lumipad ka ngayon, ajé
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Oo, inaasahan kong lumipad ka ngayon, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, ngunit alam mo sabihin lumipad ako
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Kaya walang Dey tanggihan ako, oh, tumatawag ako
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ako Dey subukan, ngunit hindi mo Dey makakuha ako tí bá n kọrin
You go like fly
– Pumunta ka tulad ng lumipad
Allow me to spoil you with my money
– Payagan akong masira ka sa aking pera
You don cover my, cover my head o
– Huwag mong takpan ang aking, takpan ang aking ulo o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down o
– At I ‘ m hold you down o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down o
– At I ‘ m hold you down o
Hold you down with no excuse
– Hawakan ka nang walang dahilan
Nobody fit damn you, boy
– Walang magkasya sumpain ka, batang lalaki
Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down, oh, down o
– At I ‘ m hold you down, oh, down o

American love
– Pag-ibig ng Amerikano
Carry you go Tokyo
– Dalhin mo ang Tokyo
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– At ako ‘ y nagbibigay sa iyo ng ilang, hmm, Nigerian pag-ibig
Carry you go Jalingo
– Dalhin mo pumunta Jalingo
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta

Travelled ’round the world, I no cast
– Naglakbay ‘ sa buong mundo, wala akong cast
But if I climb the train, e don pass you
– Pero kung akyatin ko ang Tren, E Don pumasa ka
Traveled ’round the world, now I found you
– Naglakbay ‘ sa buong mundo, ngayon natagpuan kita
And if I catch the plane, e don catch
– At kung mahuli ko ang eroplano, e don mahuli
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– At inaasahan kong lumipad ka ngayon, ajé
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Umaasa ako sa iyo gon ‘ lumipad palayo ngayon, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, ngunit alam mo sabihin lumipad ako
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Kaya walang Dey tanggihan ako, oh, tumatawag ako
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ako Dey subukan, ngunit hindi mo Dey makakuha ako tí bá n kọrin
You go like fly
– Pumunta ka tulad ng lumipad
Allow me to spoil you with my money
– Payagan akong masira ka sa aking pera
You don cover my, cover my head go o
– Huwag mong takpan ang aking, takpan ang aking ulo pumunta o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down o
– At I ‘ m hold you down o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down o
– At I ‘ m hold you down o
Hold you down with no excuse
– Hawakan ka nang walang dahilan
Nobody fit damn you
– Walang sinumang magkasya sumpain ka
Bet you never met a girl you go wife up o
– Taya hindi mo pa nakikilala ang isang batang babae pumunta ka asawa up o
And I’ma hold you down, oh, down o
– At I ‘ m hold you down, oh, down o

American love
– Pag-ibig ng Amerikano
Carry you go Tokyo
– Dalhin mo ang Tokyo
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– At pumunta ako bigyan ka ng ilang, hmm, Nigerian pag-ibig
Carry you go Jalingo
– Dalhin mo pumunta Jalingo
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta
Anywhere you want to go
– Kahit saan mo gustong pumunta


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: