BØRNS – Past Lives İngilizce Şarkı Sözleri & Türkçe Çevirisi

Video Klip

Şarkı Sözleri

Past lives couldn’t ever hold me down
– Geçmiş hayatlar beni asla tutamazdı
Lost love is sweeter when it’s finally found
– Kayıp aşk sonunda bulunduğunda daha tatlıdır
I’ve got the strangest feeling
– İçimde tuhaf bir his var.
This isn’t our first time around
– Bu bizim ilk seferimiz değil.
Past lives couldn’t ever come between us
– Geçmiş hayatlar asla aramıza giremezdi
Some time the dreamers finally wake up
– Bir süre hayalperestler sonunda uyanır
Don’t wake me I’m not dreaming
– Beni uyandırma Rüya görmüyorum
Don’t wake me I’m not dreaming
– Beni uyandırma Rüya görmüyorum

All my past lives
– Tüm geçmiş yaşamlarım
They’ve got nothing on me
– Üzerimde hiçbir şeyleri yok.
Golden eagle, you’re the one and only flying high
– Altın kartal, yüksekten uçan tek kişi sensin
Through the cities in the sky
– Gökyüzündeki şehirler aracılığıyla

I’ll take you way back
– Seni geri götüreceğim
Countless centuries
– Sayısız yüzyıl
Don’t you remember?
– Hatırlamıyor musun?
That you were meant to be my Queen of Hearts
– Senin benim Kalp Kraliçem olman gerektiğini
Meant to be my love
– Aşkım olması gerekiyordu

Through all of my lives
– Tüm hayatım boyunca
I never thought I’d wait so long for you
– Seni bu kadar bekleyeceğimi hiç düşünmemiştim.
The timing is right
– Zamanlama doğru
The stars are aligned
– Yıldızlar hizalanmış

So save that heart for me
– O kalbi benim için sakla
Cause girl you know that you’re my destiny
– Çünkü kız sen benim kaderim olduğunu biliyorsun
Swear to the moon, the stars
– Ay’a, yıldızlara yemin ederim
The sons, and the daughters
– Oğullar ve kızlar
Our love is deeper than the oceans of water
– Aşkımız su okyanuslarından daha derin

Hey, I need you now
– Hey, sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long yeah
– Çok uzun zamandır bekledim evet
Baby love, I need you now
– Bebeğim aşkım, sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long
– Çok uzun zamandır bekledim

Passing seasons
– Geçen mevsimler
Empty bottles of wine
– Boş şarap şişeleri
My ancient kingdom came crashing down without you
– Eski krallığım sensiz yıkıldı
Baby child, I’m lost without your love
– Bebeğim, senin aşkın olmadan kayboldum

Diamond sparrow, my moonlight majesty
– Elmas serçe, ay ışığım majesteleri
You know I need you, come flying back to me
– Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun, bana geri uçarak gel

Through all of my lives
– Tüm hayatım boyunca
I never thought I’d wait so long for you
– Seni bu kadar bekleyeceğimi hiç düşünmemiştim.
The timing is right
– Zamanlama doğru
The stars are aligned
– Yıldızlar hizalanmış

So save that heart for me
– O kalbi benim için sakla
Cause girl you know that you’re my destiny
– Çünkü kız sen benim kaderim olduğunu biliyorsun
Swear to the moon, the stars
– Ay’a, yıldızlara yemin ederim
The sons, and the daughters
– Oğullar ve kızlar
Our love is deeper than the oceans of water
– Aşkımız su okyanuslarından daha derin
Save that heart for me
– O kalbi benim için sakla
And girl I’ll give you everything you need
– Ve kızım Sana ihtiyacın olan her şeyi vereceğim
Here’s to our past lives
– İşte geçmiş hayatlarımıza
Our mothers and fathers
– Annelerimiz ve babalarımız
Our love is deeper than the oceans of water
– Aşkımız su okyanuslarından daha derin

Hey I need you now
– Hey sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long yeah
– Çok uzun zamandır bekledim evet
Baby love, I need you now
– Bebeğim aşkım, sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long
– Çok uzun zamandır bekledim
Hey I need you now
– Hey sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long yeah
– Çok uzun zamandır bekledim evet
Baby love, I need you now
– Bebeğim aşkım, sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long
– Çok uzun zamandır bekledim

So save that heart for me
– O kalbi benim için sakla
Cause girl you know that you’re my destiny
– Çünkü kız sen benim kaderim olduğunu biliyorsun
Swear to the moon, the stars
– Ay’a, yıldızlara yemin ederim
The sons, and the daughters
– Oğullar ve kızlar
Our love is deeper than the oceans of water
– Aşkımız su okyanuslarından daha derin
Save that heart for me
– O kalbi benim için sakla
And girl I’ll give you everything you need
– Ve kızım Sana ihtiyacın olan her şeyi vereceğim
Here’s to our past lives
– İşte geçmiş hayatlarımıza
Our mothers and fathers
– Annelerimiz ve babalarımız
Our love is deeper than the oceans of water
– Aşkımız su okyanuslarından daha derin
Hey I need you now
– Hey sana şimdi ihtiyacım var
I’ve waited oh so long
– Çok uzun zamandır bekledim


BØRNS

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: