Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) İngilizce Şarkı Sözleri & Türkçe Çevirisi

Video Klip

Şarkı Sözleri

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durkio bana olumlu şeyler yaptığını söyledi, evet, evet
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Son zamanlarda, sadece ortaya çıkıp bir şeyler yapmak istiyorum, evet, evet
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Her zaman küçük bir matematikçiydim, son zamanlarda aldığım para.
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Bu çantaların sayısını kaybetmeme neden oldu, çok hızlı hareket ediyorum
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Zor zamanlar sürmez, ‘polisler taciz edildiğinde üye
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Kıçımdan konuşuyorsun oğlum, sen bir bok değilsin ama rozetli bir sürtüksün

All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)
All this time (all this time)
– Bunca zaman (bunca zaman)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Asla başaracağımı düşünmedim (asla başaracağımı düşünmedim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Beni kıramadılar, beni kıramadılar (hayır, hayır)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Beni alamadılar, beni alamadılar (hayır)
All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Bitirmem gerektiğine karar verdim ama medya bana tehdit dedi
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Belediye başkanı ve politikacılarla oturdum, imajı değiştirmeye çalışıyorum
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Artık geçmişimi suçlayamazsın, siperlerden geliyorum
Some said I’d never be a superstar
– Bazıları asla süperstar olamayacağımı söyledi
But I know I’m different (no, no, no)
– Ama farklı olduğumu biliyorum (hayır, hayır, hayır)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Ben Sesim, ama sistem bana bir seçenek sunmuyor
Know some people that’s still undeployed
– Hala konuşlandırılmamış bazı insanları tanıyın

I know a felon who tryna get FOID
– FOİD olmaya çalışan bir suçlu tanıyorum.
Child support, your only support
– Çocuk desteği, tek desteğiniz
For a visit, I’m goin’ through courts
– Bir ziyaret için mahkemelere gidiyorum.
Went to jail, they was chainin’ me up
– Hapse girdim, beni zincirliyorlardı.
And you know that I’m famous as fuck
– Ve biliyorsun ki ben lanet kadar ünlüyüm
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Gördün mü, uyarıcı hakkında nasıl şaka yapıyorsun?
But they really had came in the clutch
– Ama gerçekten debriyaja girmişlerdi
I know some kids wanna hurt theyself
– Bazı çocukların kendine zarar vermek istediğini biliyorum.
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Uyuşturucu kullanmayı bırak, kendime atıfta bulunuyorum
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Kendimi daha iyi dene, sağlığımı daha iyi dene, ama

All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)
All this time (all this time)
– Bunca zaman (bunca zaman)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Asla başaracağımı düşünmedim (asla başaracağımı düşünmedim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Beni kıramadılar, beni kıramadılar (hayır, hayır)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Beni alamadılar, beni alamadılar (hayır)
All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Evet, birinci nesil, getto zencisi
Cole World, hello niggas
– Cole Dünyası, merhaba zenciler
Made it out the city with my head on straight
– Başımı dik tutarak şehri terk ettim.
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Zenciler öne çıkmaya devam ediyor
Young Jordan Peele, gotta get out
– Genç Jordan Peele, dışarı çıkmalıyım
But the shit that I spit out
– Ama tükürdüğüm bok
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Bir Rico’yla yüzleşiyormuşum gibi bir hile kodu mu ve bir zencinin nasıl bir vuruş yaptığını mı
And another one, and, and another one
– Ve bir tane daha, ve, ve bir tane daha

I got like a hundred of ’em
– Bende yüz tane var.
‘Bout to lap niggas so they think
– Zencileri kucaklamaya ne dersin, böylece düşünürler
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Onlar benim önümde, ama ben gerçekten onların önündeyim
Now, some of them fumblin’ they bags
– Şimdi, bazıları çuvallarına dokunuyor
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Sahip oldukları küçük kırıntıları mahvetmek
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Kendini alçaltman için bir hatırlatma, bu bok bir anda gitmiş olabilir
Me, I’m runnin’ long distance
– Ben, uzun mesafe koşuyorum
All pistons firin’
– Tüm pistonlar ateşleniyor

I be stuck between maybe retirin’
– Belki emekli olmak arasında sıkışıp kaldım’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Ve ben sadece asalımı vurmuyormuşum gibi hissediyorum
These days seein’ rappers be dyin’
– Bugünlerde rapçilerin öldüğünü görüyorum.
Way before they even gettin’ they shine
– Parlamaya başlamadan çok önce
I never even heard of lil’ buddy
– Lil’ buddy’yi hiç duymadım bile
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– Biri lil’ buddy’yi öldürene kadar
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– Şimdi telefondayım, arkadaşımın adını arıyorum.
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Bütün gün odamda onun melodilerini çalmalarını sağladım.

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– “Kahretsin, bu bok kötü
To get they name buzzin’ some niggas
– Bazı zencilerin uğultusunu duymalarını sağlamak için
Just gotta go lay in a tomb”
– Sadece gidip bir mezara yatmalıyım.”
And media thirsty for clicks
– Ve tıklamalara susamış medya
I got a new rule
– Yeni bir kuralım var
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Eğer hayattayken hiç rapçi göndermediysen
You can’t post about him after he get hit
– Vurulduktan sonra onun hakkında yazı yazamazsın.
It’s simple, it’s the principle
– Çok basit, prensip bu

On any tempo, I’m invincible
– Herhangi bir tempoda yenilmezim
Don’t even rap, I just vent to you
– Rap bile yapma, sadece sana hava atıyorum
I rather that than an interview
– Bunu bir röportajdan daha çok tercih ederim
Most days
– Çoğu gün
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Hepsini bir fahişelik aşamasından geçiyormuşum gibi sikeyim.
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Genç zenci kırbacı yol öfkesi gibi vuruyor
I pray all of my dawgs stay so paid
– Tüm arkadaşlarımın bu kadar ücretli kalması için dua ediyorum
And the only thing that kill ’em is old age
– Ve onları öldüren tek şey yaşlılıktır.

All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)
All this time (all this time)
– Bunca zaman (bunca zaman)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Asla başaracağımı düşünmedim (asla başaracağımı düşünmedim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Beni kıramadılar, beni kıramadılar (hayır, hayır)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Beni alamadılar, beni alamadılar (hayır)
All my life (all my life)
– Tüm hayatım (tüm hayatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar (beni aşağıda tutmaya çalışıyorlar)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: