Search Lyrics & Translation:

Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours Tiếng anh Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

Video Clip

Lời Bài Hát

I wanna be your vacuum cleaner
– Tôi muốn trở thành máy hút bụi của bạn
Breathing in your dust
– Hít thở bụi của bạn
I wanna be your Ford Cortina
– Tôi Muốn Trở Thành Ford Cortina Của Bạn
I will never rust
– Tôi sẽ không bao giờ rỉ sét
If you like your coffee hot
– Nếu bạn thích cà phê của bạn nóng
Let me be your coffee pot
– Hãy để tôi là bình cà phê của bạn
You call the shots, babe
– Bạn gọi những bức ảnh, babe
I just wanna be yours
– Tôi chỉ muốn là của bạn

Secrets I have held in my heart
– Bí mật tôi đã giữ trong trái tim tôi
Are harder to hide than I thought
– Khó che giấu hơn tôi nghĩ
Maybe I just wanna be yours
– Có lẽ tôi chỉ muốn là của bạn
I wanna be yours
– Tôi muốn là của bạn

I wanna be yours
– Tôi muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn

Let me be your ‘leccy meter
– Hãy để tôi là ‘đồng hồ leccy của bạn
And I’ll never run out
– Và tôi sẽ không bao giờ chạy ra ngoài
Let me be the portable heater
– Hãy để tôi là máy sưởi di động
That you’ll get cold without
– Rằng bạn sẽ bị lạnh nếu không có
I wanna be your setting lotion
– Tôi muốn là kem dưỡng da thiết lập của bạn
Hold your hair in deep devotion (I’ll be)
– Giữ tóc của bạn trong sự tận tâm sâu sắc (tôi sẽ)
At least as deep as the Pacific Ocean
– Ít nhất là sâu như Thái bình dương
Now I wanna be yours
– Bây giờ tôi muốn là của bạn

Secrets I have held in my heart
– Bí mật tôi đã giữ trong trái tim tôi
Are harder to hide than I thought
– Khó che giấu hơn tôi nghĩ
Maybe I just wanna be yours
– Có lẽ tôi chỉ muốn là của bạn

I wanna be yours
– Tôi muốn là của bạn
I wanna be yours
– Tôi muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn
Wanna be yours
– Muốn là của bạn

I wanna be your vacuum cleaner (Wanna be yours)
– Tôi muốn là máy hút bụi của bạn (muốn là của bạn)
Breathing in your dust (Wanna be yours)
– Thở trong bụi của bạn (muốn là của bạn)
I wanna be your Ford Cortina (Wanna be yours)
– Tôi muốn Trở Thành Ford Cortina Của Bạn (muốn là Của bạn)
I will never rust (Wanna be yours)
– Tôi sẽ không bao giờ rỉ sét (muốn là của bạn)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
– Tôi chỉ muốn là của bạn (muốn là của bạn)
I just wanna be yours (Wanna be yours)
– Tôi chỉ muốn là của bạn (muốn là của bạn)
I just wanna be yours (Wanna be yours)
– Tôi chỉ muốn là của bạn (muốn là của bạn)


Arctic Monkeys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: