Billie Eilish – hotline (edit) Tiếng anh Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

Video Clip

Lời Bài Hát

Late night when you need my love
– Đêm khuya khi bạn cần tình yêu của tôi
Call me on my cellphone
– Gọi cho tôi trên điện thoại di động của tôi

I know when that hotline bling
– Tôi biết khi đường dây nóng đó bling
That can only mean one thing
– Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều
I know when that hotline bling
– Tôi biết khi đường dây nóng đó bling
That can only mean one thing
– Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều


Billie Eilish

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: