Massive Attack – Angel Tiếng anh Lời Bài Hát & Việt nam Dịch

Video Clip

Lời Bài Hát

You are my angel
– Bạn là thiên thần của tôi
Come from way above
– Đến từ cách trên
To bring me love (To bring me love)
– Để mang lại cho tôi tình yêu (để mang lại cho tôi tình yêu)

Her eyes
– Đôi mắt của cô ấy
She’s on the dark side
– Cô ấy ở phía tối
Neutralize
– Trung hòa
Every man in sight
– Mọi người trong tầm nhìn

Love you, love you, love you
– Yêu em, yêu em, yêu em

Love you, love you, love you
– Yêu em, yêu em, yêu em
Love you, love you, love you…
– Yêu em, yêu em, yêu em…

You are my angel
– Bạn là thiên thần của tôi
Come from way above
– Đến từ cách trên
Love you, love you, love you
– Yêu em, yêu em, yêu em
Love you, love you, love you
– Yêu em, yêu em, yêu em
Love you, love you, love you…
– Yêu em, yêu em, yêu em…


Massive Attack

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: